• Elaira

„ČAS“ je nekonečnosť okamžiku.....

Updated: Nov 20Život ukrýva nekonečné množstvo neznámych a môžeme urobiť len jediné, odovzdať sa tomu. Odovzdať sa Životu a „ŽIŤ“.

Čas je nekonečnosť prítomného okamžiku a tí, čo porozumejú „okamžiku“ porozumejú celému „Času“.

Pochopenie, že sme DUCH, ktorý má dočasnú ľudskú skúsenosť, a že celý život je vyjadrením Božského Zdroja by nám malo poskytnúť múdrosť a poznanie, že „problémy“ sa nikdy nevytvárajú vo fyzickej rovine existencie. V nej sa iba prejavujú. A vlastne to nie sú ani problémy, skôr je to strata vlastnej symbiózy medzi tým, kým v skutočnosti sme a kto si myslíme, že sme.

Predovšetkým pochopíme, že všetky príbehy sme si vytvorili my sami. Pokoj, ktorý zaplaví našu dušu, bude z vedomia, že vždy existoval účel pre každú našu slzu, každú stratu a všetku vnímanú bolesť. Konečne uvidíme svet z perspektívy DUCHA a budeme sa smiať nad tým, aká zvláštna ilúzia to bola.Z vlastnej skúsenosti viem, že tendencia pozerať sa smerom von a hľadať tam odpovede nás často dovedie do spleti chaosu a nechcených pocitov, ale aj k poznaniu, že všetko je v nás – svetlo aj tma, že vlastná temnota sa môže stať aj požehnaním v prestrojení.

Preto preciťujme POKOJ, SVETLO, LÁSKU, ale aj temnotu, drámu alebo nepokoj, ktorý máme vo vnútri. Milujme to všetko. Je to všetko v nás - svetlo aj tma. Snažme sa milovať aj svoju temnotu, nielen svetlo, pretože je tu pre nás, aby sme všetko skúsili, zažili a cítili. Neublíži nám to. Naučí nás, ako skutočne milovať všetko, čo sme a všetko, čo je. Ako objať všetko, znovu vstať, rozširovať sa a nakoniec roztiahnuť krídla,aby sme lietali. Potom sa budeme cítiť znova celiství a v jednote so všetkým a všetkými. Len tak pochopíme celistvosť každého okamžiku.

A to je základ alchýmie seba - prijatia a sebalásky, pretože len tým dokážeme vyliečiť všetky naše rany, len tým sa môžu uzdraviť naše Srdcia. Ak sa nám to podarí s nami a v nás, potom už vôbec nebude tak dôležité, kto alebo čo je vôkol nás, pretože vibrácia Lásky, ktorá nie je vyživovaná žiadnymi podmienkami jednoducho pretransformuje všetko na svoju frekvenciu a to, čo nebude schopné vlastnej transformácie v rezonancii s ňou sa jednoducho rozplynie neschopné existencie v jej priestore.

Ľudia sa spájajú Láskou alebo strachom. Tí, ktorí sa rozhodnú spájať sa Láskou BOH podrží a bude chrániť, otvárajúc svoju náruč si ich pritiahne bližšie k sebe.

Už mnoho krát sme čítali, že prostredníctvom „vedomia“ sa spoluvytvára náš obraz, naša vlastná tapiséria reality. Keď sa vedomie rozširuje, pozdvihuje a mení, tak realita nemôže ostať statická, ale mení sa v reakcii na túto zmenu.

Inými slovami, to „zázračné slovo – nanebovstúpenie“ vo svojom najjednoduchšom vyjadrení znamená zmenu vedomia z jednej úrovne na druhú.

Myseľ, Telo, Duša a Duch akoby žijú v rôznych oblastiach. Aby sme ich vyvážili, budeme musieť zvládnuť viacero rozmerov. Dimenzie existujú len preto, aby myseľ mohla stráviť hierarchiu reality, v ktorej existuje.

</