• Elaira

Čo je skutočné? Na čom skutočne záleží?

S narastajúcou záplavou Svetla a „kozmickej“ energie sa odkrýva čoraz viac temnoty a tieňov v ľuďoch samotných a teda zákonite aj v ich realitách. Vo všadeprítomnom chaose, ktorý sa v určitých okamihoch a z určitého uhla pohľadu zdá byť aj nesmierne inteligentne usporiadaný, intuitívne hľadáme a túžime nájsť tie správne súradnice, tie miesta a okamihy, v ktorých sa cítime ukotvení, v ktorých sa cítime sami so sebou v harmónii a v hlbokom vnútornom pokoji.


Tieto vlny energie prichádzajúce z kozmu nám prinášajú aj moc a poznanie, že nie sme obete, nepotrebujeme žiadne autority a ani nás nikto nemusí zachraňovať a buď sa tej búrke, ktorá sa preženie Zemou a nielen ňou postavíme čelom, alebo sa necháme zmiesť a presvedčiť, že sa máme vzdať svojej moci a tak si zvoliť najväčšiu tyraniu, ktorá kedy existovala.


Ešte stále má veľa ľudí obrovský strach byť pánom seba samého. Stále sa im „páči“, že môžu preberať názory iných ( tzv. mienkotvorných autorít), stále sa cítia istejšie, ak im niekto hovorí čo môžu či nemôžu robiť alebo si myslieť, čo je vhodné a čo nie, čo je normálne alebo dokonca - čo je pravda. Ešte stále veľa ľudí surfovaním po internete nemá ani tušenie, že myšlienky, ktorými sa sýtia, ich držia uzamknutých v obmedzenom stave myslenia a vedomia a neustále a dookola sa identifikujú s tými istými presvedčenia a životnými skúsenosťami.


Posledné roky kampaň strachu, založená na ilúziách vytvorených temnou mágiou veľa ľudí paralyzovala, a to doslova. Títo ľudia sa začali báť žiť a zabudli, že ak si nechajú vnútiť túto „iluzórnu pravdu“ stane sa ICH PRAVDOU. Zabudli, že zrkadlovým obrazom ich vlastnej veľkosti sú len a len ich myšlienky a presvedčenia. Nechali sa chytiť do pasce oddelenosti. Začali žiť v presvedčení že mať iný názor, iné poznanie či skúsenosť je dôvod na rozdelenie, dokonca že jeden pre druhého sú si navzájom hrozbou. Zabudli, že strach je ich formou temnoty.


Sme v procese obrovského posunu vo vedomí a tým spôsobu existencie celého ľudstva, ale musíme nechať prehovoriť našu odvahu a začať sa pozerať za hranice toho, čo sme si doteraz mysleli. Začína to tým, že si uvedomíme, že sme tými, kým si volíme byť, že základnou podmienkou pre tento posun, je láska vyvierajúce zvnútra nás samotných a že vo vlastnej realite sa môžeme stať tými najväčšími hrdinami. Zmena, ktorá prebieha nie je v zmene zamestnania, partnera, suseda či politického zriadenia. Táto zmena je založená na frekvenčnom prechode v nás a týka sa našich myšlienok, presvedčení, zvykov a činov.


Všetko, čo nás obklopuje, či sú to ľudia, vzduch alebo príroda je vlastne energia, v ktorej je zapísaný príbeh o tom kým sme.


Žijeme vo svete ilúzií a naučiť sa identifikovať jednoduché vlastné pravdy v svojom živote je nesmierne dôležité. V tomto svete neustále sa meniacich okolností a skúseností by sme sa mohli opýtať, čo je skutočné? Čoho by sme sa mali držať? Na čom skutočne záleží?


Za posledné obdobie sme sa mohli presvedčiť, že veľa tzv. ilúzií právd o ktorých sme si mysleli, že sú večné a držia nás v bezpečí sa jednoducho rozplynuli, veľa našich presvedčení sa rozpadlo ako hrad z piesku.


A potom v istom bode sme pochopili, že tá jedna jediná pravda nikdy nemenná, je tá ktorá je hlboko v nás skrytá v našom nekonečnom spojení so Zdrojom, v každej jedinej bunke, utkaná v každom jednom vlákne našej DNA.


Čo je pravdivejšie? Nechať sa vtiahnuť do frekvencií ilúzií strachu a chaosu neúnavne šírených rôznymi médiami, či na chvíľu sa zastaviť a precítiť samého seba napr. v objatí s deťmi, alebo precítiť ako sa v zapadajúcom slnku vlna tepla šíri každou bunkou tvojho tela, ako pri pohľade na lúku vnímaš tú rozmanitosť a zároveň súlad foriem a farieb, cítiš známu vôňu pokosenej trávy?


Je väčšia pravda v pasívnom prijímaní informácií z magickej čiernej skrinky a či v úprimnom zdieľaní vlastných pocitov so svojimi blízkymi, či len v tichu umožniť si len tak BYŤ? Je väčšej pravdy než zažívať okamihy života, kedy spoznávaš, že toto si skutočne TY, pretože práve v takých chvíľach zažiješ pocit plnosti bytia, skutočnú realitu a pochopíš, že všetko navôkol je len hra ilúzií?


Cesta k pravde je oveľa jednoduchšia než sa zdá. Nepotrebuješ spoznať všetko vo stvorení, stačí ak spoznáš sám seba.


Elaira

💜 Ľudové zhromaždenie živých ľudí https://nzosr.sk/


👉🏻Email: contact@unitednewschannel.org


👉🏻 stiahnite si aplikáciu UNC: https://apps.wix.com/place-invites/invite-lp/53d67b6c-4a6c-4461-90dc-98c64e26f36d?ref=m_cl

263 views0 comments

Recent Posts

See All