• vezuel

Ľudia by mali vedieť o vojenských únosoch ľudí (MILAB)


Zatiaľ čo existujú čisté mimozemské únosy a čisto ľudské vojenské únosy, existujú aj spoločné projekty medzi ET a armádou zahŕňajúce únosy, experimentovanie a kontrolu mysle.

Takáto tajná dohoda je veľká vec, pretože ničí naratív tých, ktorí tvrdia, že všetci mimozemšťania sú dobrí a ľudská armáda sa ich snaží podkopať.


Zjednodušený príbeh „MIL vs ET“ je dezinformácia, ktorá vytvára falošné odhalenie. Faktom je, že ani jedna strana nemá prospech z predstierania únosov, kde je vidno, že ET pracuje s armádou. To, že sa to deje, dáva nahliadnuť za oponu. Ukazuje, že nielenže spolupracujú, ale armády môžu byť teraz pod kontrolou ET.


Pod pojmom MIL mám na mysli predovšetkým tieňovú armádu a mimovládne organizácie, ktoré majú skutočnú moc. Ani nie tak povrchovú armádu, ktorá vedie vojny.


Takže keď predstavitelia armády a politici požadujú vyšetrovanie, zvážte, že ide len o povrchné zdanie. Toto zavádzanie vedie k hlbšej agende.


Z toho, čo viem povedať, armáda a negatívne mimozemské frakcie uzavreli dohodu v 50-tych rokoch, zapojili sa do spoločných projektov, potom niektorí ľudia dostali vylepšenia tech/bio/psi, aby sa stali viac podobnými ET, ET vyrobili hybridy, aby sa lepšie prepojili s ľuďmi, potom ET prevzal kontrolu a teraz sú tí ľudia bábkami Deep State.
Deep State stojí za biolaboratóriami, ktoré vyrobili COVID, a farmáciami, ktoré ich vyrobili. Zaoberá sa kontrolou mysle, obchodovaním s ľuďmi a odoberaním orgánov – trochu sa líši od toho, čo negatívne mimozemské skupiny robili únosmi, kontrolou mysle, mrzačením ľudí, odoberaním orgánov a ešte horšie. Pretože sú to dva konce tej istej palice.


Mimozemský faktor neodvádza pozornosť od sociálnej, politickej, biologickej vojny, ktorá sa teraz odohráva. To je dôvod, prečo sa tieto veci dejú. 3D ľudská história je podmnožinou 4D mimozemskej hyperhistórie a tá poháňa prvú. The Great Awakening vs Great Reset je v podstate zástupná vojna medzi mimozemskými frakciami vedená na bojisku ľudského vedomia.


Cynici by mohli tvrdiť, že sú to len dve zložky tej istej negatívnej agendy. Aj keby áno, „lesť“ Veľkého prebudenia poskytuje príležitosť zničiť časť riadiaceho systému, ktorá si to zaslúži, a akákoľvek pasca, ktorá sa má potom naskočiť, sa dá vyriešiť, keď sa tam dostaneme.


Čo je rozptyľujúce, je predstieranie, že amráda/vlády nevedia nič o mimozemšťanoch a usporadúvajú naoko tlačové konferencie a vyšetrovanie. Zvedavosť, ktorú to vzbudzuje, len pripravuje verejnosť, aby prijala vykonštruovaný príbeh, ktorý slúži cudzím záujmom.


Preto je múdrejšie si to preskúmať na vlastnú p