• vezuel

Ľudové zhromaždenie živých ľudí Slovenska a zvykové právo

Všetky sily, ktoré má človek, plynú od Všemohúceho, aby vytvorili alebo zničili. V tomto sú si všetci ľudia rovní.


Pravda je pôvodcom slobody a bez pravdy je sloboda nemožná. Na uľahčenie získavania pravdy je nám a všetkým ľuďom dané písmo, aby nás poučilo o správaní, ktoré môže vyústiť do otroctva alebo slobody. Písmo všetkých národov je založené na zjavení Zdroja/Boha vyjadrenom prostredníctvom zvykového práva. Preto uznávame, že slobodu možno uplatniť iba hľadaním pravdy, úmyslom žiť v harmónii a slobodným vyjadrovaním života prostredníctvom užívania súkromného aj verejného vlastníctva.


V rámci podpory individuálnej slobody v práve, zvykové právo zakazuje vydávanie falošných svedectiev, znehodnocovanie peňazí, praktizovanie nefixovaných mier a váh, praktizovanie úžery a vymáhanie súkromných zmlúv presahujúcich sedem rokov.


Ako taký by žiadny štát nemal presadzovať žiadnu zmluvu alebo ukladať akúkoľvek pokutu vyplývajúcu z nároku, ktorý je založený na inom ako zvykovom práve. Vyhradzujeme si zvykové právo, formu zákona, ktorá ponúka slobodu, keďže vyjadrujeme svoj nárok na konkrétne práva, a vyhradzujeme si všetky ostatné práva nevyjadrené.


Čo spoločne tvoríme a môžete sa spoluzúčastniť


Ľudové zhromaždenie živých ľudí ponúka na nápravu toho, čo bolo prekrútené právnikmi cudzej moci, ktorí konali, aby uvalili formu zákona, ktorý je cudzí tejto krajine a slobodným ľuďom. V novo vyformovanej krajine bol zámerne spáchaný podvod na jej obyvateľoch, ktorí hľadali slobodu a nie vazalstvo, a nikdy by nedali svoj súhlas, keby vedeli, aká forma vlády sa im v skutočnosti ponúka.


My, vyzbrojení vedomosťami, neurobíme rovnakú chybu.


Poďme teraz opraviť tieto chyby.


My, ľudia na Slovensku, slobodnom a nezávislom národe=štáte, vďační Všemohúcemu Zdroju/Bohu za organický zákon a požehnanie slobody, nariaďujeme a ustanovujeme tento dohovor, aby sme zabezpečili požehnanie slobody pre nás samých a naše potomstvo, zabezpečili fungovanie práva, zabezpečili absolútne právo na súkromné ​​vlastníctvo, na správu verejného majetku s rovnakým prospechom pre všetkých.


Ak sa chcete podieľať na tvorbe skutočnej slobody všetky informácie nájdete na našom webe

https://nzosr.sk/o-nas/

pozrite si naše informačné videá

https://nzosr.sk/press/


Tešíme sa na váš email

https://nzosr.sk/kontakt/


Zapojte sa do tvorby Globálneho plánu obnovy planéty Zem a Slovenska

https://nzosr.sk/globalny-plan-obnovy-planety-zem/