• Prvý Divoch

Aká je budúcnosť vedomých ľudí, služieb i výrobkov?

Updated: May 30


Od Prvého Divocha


Pre tých z nás, ktorí sa čiastočne, alebo aj úplne (to by bol gól) odpojili z Matrixu – teda prestali slepo nasledovať programy mysle, ktoré im do nej vtláčalo ich okolie už od detstva – vyrastá maloobchodná, časom aj veľkoobchodná sieť vedomých služieb i produktov. Ako vyzerá? Čo to znamená?


Sme frekvenčné bytosti, nie že nie, a v pre nás neviditeľnom svete (zatiaľ) vyžarujeme jas – z našich energetických tiel. Úplne ako jas zo žiarovky v úvode blogu. Tento jas, aura, má rôzne farby. Tomu, kto má ten dar/prekliatie auru vidieť, slúži na okamžité identifikovanie človečieho vnútra. Dotyčnému úplne stačí, že nás stretne na ulici. Iba jeden letmý pohľad a už o nás vie možno viac, ako sa o sebe dozvieme sami za celý náš život. Zdá sa, že sme chodiace otvorené knihy. Diskogule. :P


Frekvencie sú samy o sebe veľmi výrečné. Každá emócia/pocit má tiež svoju frekvenciu. Strach má, aké prekvapenie, frekvenciu veľmi nízku. Radosť, aké prekvapenie, má frekvenciu veľmi vysokú. Nenávisť má, aké prekvapenie, veľmi nízku frekvenciu. Láska má, aké prekvapenie, extrémne vysokú frekvenciu.


Ako sa postupne prebúdzame do tohto celkom nového života (akoby sme predtým boli duchovne mŕtvi), do vedomého multiverza plného dezolátov, stávame sa oveľa citlivejší a vnímavejší. Na tento jav prebúdzania sa krásne poukazuje aj Vezuel v jej vidách aj blogoch. Zisťujeme, ako nás frekvencie ovplyvňujú. Intuícia dostane úplne inú chuť – je čerstvá, mocná a krásne nás smeruje na správny čas i miesto. Ide o prirodzenú mutáciu.