• Prvý Divoch

Aká je budúcnosť vedomých ľudí, služieb i výrobkov?

Updated: May 30


Od Prvého Divocha


Pre tých z nás, ktorí sa čiastočne, alebo aj úplne (to by bol gól) odpojili z Matrixu – teda prestali slepo nasledovať programy mysle, ktoré im do nej vtláčalo ich okolie už od detstva – vyrastá maloobchodná, časom aj veľkoobchodná sieť vedomých služieb i produktov. Ako vyzerá? Čo to znamená?


Sme frekvenčné bytosti, nie že nie, a v pre nás neviditeľnom svete (zatiaľ) vyžarujeme jas – z našich energetických tiel. Úplne ako jas zo žiarovky v úvode blogu. Tento jas, aura, má rôzne farby. Tomu, kto má ten dar/prekliatie auru vidieť, slúži na okamžité identifikovanie človečieho vnútra. Dotyčnému úplne stačí, že nás stretne na ulici. Iba jeden letmý pohľad a už o nás vie možno viac, ako sa o sebe dozvieme sami za celý náš život. Zdá sa, že sme chodiace otvorené knihy. Diskogule. :P


Frekvencie sú samy o sebe veľmi výrečné. Každá emócia/pocit má tiež svoju frekvenciu. Strach má, aké prekvapenie, frekvenciu veľmi nízku. Radosť, aké prekvapenie, má frekvenciu veľmi vysokú. Nenávisť má, aké prekvapenie, veľmi nízku frekvenciu. Láska má, aké prekvapenie, extrémne vysokú frekvenciu.


Ako sa postupne prebúdzame do tohto celkom nového života (akoby sme predtým boli duchovne mŕtvi), do vedomého multiverza plného dezolátov, stávame sa oveľa citlivejší a vnímavejší. Na tento jav prebúdzania sa krásne poukazuje aj Vezuel v jej vidách aj blogoch. Zisťujeme, ako nás frekvencie ovplyvňujú. Intuícia dostane úplne inú chuť – je čerstvá, mocná a krásne nás smeruje na správny čas i miesto. Ide o prirodzenú mutáciu.


Táto Božia mutácia či mutácia od Zdroja je úplným opakom tej syntetickej mutácie, splynutie človeka a umelej inteligencie, o čo sa tak horlivo usilujú predstavitielia Svetového ekomomického fóra (WEF) a Svetovej zdravotnej organizácie (WHO). Už to robia celkom otvorene a natvrdo, no bol čas, zhruba 100 rokov, keď ich členovia robili to isté, iba o trochu viac skryto.


Vedomé výrobky i služby sú celkom nová generácia predaja a človečieho rastu. Prosím, nemýľme si ich s tými nevedomými/mŕtvymi. Napríklad eshop Merkaba sa už dnes chváli predajom energeticky čistých výrobkov. (Nie, z tohto odkazu mi nekvapol ani cent.) Čo to znamená? Pri výrobe a manipulácii s tovarom sa kladie dôraz na emocionálny stav zamestnancov. Znie to šialene alebo geniálne? Možno aj-aj!


Niektorí z nás zrejme už prišli na to, že je veľký rozdiel, keď niekomu ponúkame niečo hodnotné agresívne a keď, naopak, zvolíme láskavý prístup. Náš jas/aura v dobrom aj zlom obaľuje realitu okolo našich tiel a výrazne vplýva na emocionálny stav ľudí v našej blízkosti... a tým aj na ich zdravie. Ide o mocný vplyv nielen na ľudí, ale aj na zvieratá, rastliny a veci. Na všetko živé.


Každý z nás zažil situáciu, keď atmosféra v miestnosti akosi stuhla. Triedu žiakov ovládol hnev na učiteľa alebo naopak. Čo keď sa dá to stuhnutie zmerať a vidieť? Čo keď sa dokonca toto stuhnutie informačne pretvára na rôzne druhy farieb?