• vezuel

Ako blokovať signály mikrovlnného programovania mysle a 5G

Všetci sme počuli vtipy o alobalových klobúkoch. Ukazuje sa, že na tejto myšlienke môže byť nejaká praktická pravda. Hliníková fólia skutočne zoslabuje (zmenšuje) určité žiarenie, ak je elektricky uzemnená a nedotýka sa pokožky. Pre tých, ktorí sú silne bombardovaní mikrovlnnými lúčmi zo zdrojov, ako sú veže mobilných telefónov.


Veľký zdroj nebezpečného žiarenia prichádza vo forme mikrovĺn vyžarovaných vežami mobilných telefónov. Mikrovlnné znečistenie a zámerné zacielenie môže zmiasť myšlienky, vyvolať únavu a migrény, znížiť silu vôle a možno dokonca podprahovo implantovať myšlienky alebo strhávať emocionálne stavy. Môžu sa použiť aj na účely monitorovania.


Z pozorovani niekoľkých signálov:


Sú špecificky zamerané na zacielenie a sledovanie osoby v jej dome.

Rýchlosť sledovania je pomalá a keď sa cieľ pohne, signálu trvá niekoľko sekúnd alebo minút, kým vyhľadá a nájde cieľ na svojom novom mieste (to bolo v rokoch 2002-2004, takže v roku 2022 je to pravdepodobne rýchlejšie). Keď cieľ vstúpi do oblasti vo svojom dome, ktorú signál nemôže dosiahnuť, signál prejde do režimu širokého vyhľadávania, pričom si myslí, že cieľ opustil svoj domov a cestuje po meste.


Keď je primárne okno zablokované, signál v priebehu niekoľkých dní nájde iné okno alebo tenkú stenu, ktorou prenikne.

Človek môže cítiť účinky tohto signálu, ktorý môže vyvolať tupú bolesť hlavy a tlak v spánkoch a za očami.


Zdá sa, že veže mobilných telefónov generujú tieto signály trianguláciou hotspotov na vybraných sledovaných cieľoch. To by si vyžadovalo, aby počítače vykonali výpočty potrebné na zmenu signálu každej z troch veží mobilných telefónov tak, aby triangulovali hotspot signálu v mieste cieľa. Keď sa cieľ pohne, je potrebné vykonať nové výpočty, čo trvá niekoľko sekúnd. Možno lúče generuje niečo iné, napríklad satelity.


Tieto signály môžu pozostávať z mikrovlnných nosičov s moduláciou ELF a možno so zvukovými alebo textovými kódovanými správami. Niektoré možnosti:


Mikrovlny rezonujú s DNA, môžu prenikať do mäsa a kostí, prechádzať cez niektoré steny a okná a už ich používajú mobilné telefóny. Tieto signály strhávajú mozgové vlny do stavu vysokého beta, čo spôsobuje agresivitu a stres, alebo do hladiny alfa, ktorá vyvoláva hypnotické stavy a zmätené myslenie. Okrem ELF vĺn, ktoré strhávajú stavy mozgu, môže nosič prenášať aj zvukové správy.