• Prvý Divoch

Ako sťahujeme súbory z kolektívneho vedomia do našej mysle. Nová schopnosť?


Od Prvého divocha


Vitajte v budúcnosti, v ktorej potreba klasického internetu postupne zanikne. Prečo? Nuž... internet začínal ako armádny projekt. Už od počiatku išlo o sledovanie používateľov a zbernicu ich dát, a tiež o kontrolu informácií, aby hluchí zostali hluchými a slepí slepými. Náš internet nestojí na zdravých základoch, práve naopak. Keby sa temným agentom čiastočne nevymkol z rúk, bolo by s nami veľmi, ale veľmi zle.


Napriek tomu je dôležité si uvedomiť, že naše „regulérne“ školstvo a internet, nuž, sú skr-naskrz podrobené cenzúre, ruka v ruke prepletené s ideológiou tvrdého materializmu, dokonca človeka bez duše. Na podobnom princípe fungujú „regulérne“ médiá, z ktorých sa nikdy nedozvieme ani 1 % z toho, čo by sme vedieť mali a presne 100 % toho, čo sa za vedomosti považovať ani nedá.


V poslednom blogu som spomínal, že aj my, ľudia, sme frekvenčné bytosti. Dokonca môžeme svoju frekvenciu vedome zvyšovať. Je to talent ako každý iný – skrýva sa v ňom 99 % driny a 1 % nadania. Predstavme si všetky rozličné talenty, s akými sa len môžeme narodiť.


Náš svet je strašne zábavný, pretože tí talentovaní, ktorým to ide strašne ľahko, o to práve pre to strácajú záujem. Naopak, tí nemotorní, pre ktorých je to ozajstná výzva, sa často dopracujú oveľa ďalej. Boli by ste prekvapení, ako často sa to deje aj v športe, kde by údajne malo ísť predovšetkým o talent. Mňa osobne šport i pohyb vo všeobecnosti baví najmä preto, že som vyzeral na jeho počiatku tak beznádejne.