• vezuel

Ako sa dostať do ríše 5D


Vždy ľuďom pripomínam, aby začali najskôr od seba.


Musíme byť schopní vtiahnuť naše vedomie do našich fyzických, mentálnych, emocionálnych a duchovných systémov. Musíme byť schopní pochopiť, kto sme! A toto je celoživotná cesta, priatelia. Sme nekonečné multidimenzionálne duše, a tak ako by sme o sebe mohli vedieť všetko, čo vieme?


Učíme sa rásť v sile, vedomí a suverenite. Čím viac sme ukotvení v našom svetelnom stĺpe, tým ľahšie je prijímať informácie od nás samých a vedieť, odkiaľ tieto informácie prichádzajú.

Informácie na Zemi dostávame z veľmi širokého pásma frekvencií


Prechádzame od skutočne hustých 3D maticových programov k ľuďom, ktorí ukotvujú zlatý vek zázrakov.


Všetci sme vystavení informáciám, ktoré prichádzajú z jedného alebo druhého konca frekvenčného spektra. Ako prechádzame Veľkým prebudením, viac ľudí bude mať problém nájsť, kde získať informácie, čomu veriť a komu dôverovať. Toto je súčasť procesu prebúdzania. A proces prebúdzania sa nezastaví.


Evolúcia vedomia sa práve teraz zrýchľuje. Keď budeme pokračovať na ceste, uvidíme, že viac ľudí bude mať hlbšie chvíle prebudenia. Tieto prebudenia musia byť spojené s vykonávaním vnútornej práce, takže máme väčšiu moc a väčšiu suverenitu. V opačnom prípade prebudenia prinesú hustotu, pretože jasne vidíme všetky zlé veci, ktoré sa dejú vo svete.


To prináša skreslenie, nerovnováhu a môže vytvárať úzkosť a stres v našich systémoch. Deje sa to preto, lebo sme jednoducho prvýkrát otvorili oči a opona ilúzie sa trhá priamo pred nami. Preto je dôležité pochopiť vývoj vedomia.


Je potrebné sa dostať sa do stavu, kedy sa cítite vyrovnaní s dušou, aby ste aktivovali kódy zdieľané v tomto prenose. Akonáhle budete mať v tomto smere úspech, aktivuje sa vám spojenie s najvyššou úrovňou informácií, ktoré máme teraz na planéte k dispozícii.


Stĺp vzostupu


5D kryštalická matrica

Keď sme v úplnom vyrovnaní duše, sme plne ukotvení v našom stĺpci vzostupu a plne prítomní nielen v našej vlastnej energii na Zemi, ale aj vo vyšších sférach.