• vezuel

Aktualizácia Schumanovej rezonancie

Updated: May 6

Vašou podstatou je prebudenie a ciele vašej misie ako Duše v tejto inkarnácii sa odhaľujú čoraz ostrejším spôsobom a zvyšujú odhodlanie, ktoré vás povedie na ceste pred vami.


Silné uvedomenie si toho, kto ste a reality okolo vás vytvorilo takmer doslovné

takmer doslovné rozpustenie Matice.


Čím viac sa prebudíte, tým viac sa to zrúti.

Čím viac neočakávaných a nových vecí robíte, tým viac to destabilizujete.


Realizácia. Silná emócia sprevádzaná zdanlivým pocitom odlúčenia a potom ... skok vedomia.


Nič nie je zničené. Všetko je premenené.


Šťastnú premenu 💫


Vezuel284 views0 comments