• vezuel

Aktualizácia Schumanovej rezonancie

V našom podvedomí sa deje toľko práce, že zostáva málo energie na to, aby sme čelili každodenným úlohám.Energia je stále čiastočne dostredivá, niekedy vírivá, inokedy lineárna a priama. Rbíme poriadok v podzemí, pod čiarou 8 Hz, v našich hĺbkach, aby bolo všetko pripravené na stabilnú pôdu, na ktorej budeme stáť, keď budeme vykúkať zo zeme, keď bude energia hlavne odstredivá. A uvidíme Svetlo.


Opäť skreslenie času: zaujalo nás to a išli sme to skúmať (zvislé zelené čiary k skresleniu) .


Pozri sa dovnútra, nepozeraj sa von.

⭐️ Vezuel69 views0 comments

Recent Posts

See All