• vezuel

Aktualizácia Schumanovej rezonancie

Updated: May 6

Dnes of polnoci primárna frekvencia oscilovala mierne pod základnou hodnotou, zatiaľ čo zvyšné frekvencie boli viac-menej stabilné s určitými výraznými osciláciami, tento stav viedol k miernej nestabilite amplitúdy, ktorá občas má za následok výrazné pohyby.


Vezuel 💕


151 views0 comments