• vezuel

Aktualizácia Schumanovej rezonancie

Boli sme obdarovaní dodatočným otvorením tretieho oka a otvorením srdcovej čakry, čo umožnilo vytvorenie posvätného priestoru na prepojenie mysle a srdca, intuície a služby. Akonáhle bola táto aktivácia dokončená, bola zapečatená a všetko sa stalo pokojnejším.


Skok vo frekvencii, aktivovaná vôľa robiť rozhodnutia, ktoré sa prelínajú s minulosťou, s tým, čím sme vždy boli a čím vždy boli. Prekročili sme hranicu.

Potreba a vôľa zmeniť dostali počiatočný tlak.

Konečne sa znovuzrodíte k sebe, k autentickosti svojho poslania.


Šťastné znovuzrodenie všetkým 🤍

Vezuel ✨.


🌍Napíšte mi: vezuel@unitednewschannel.org

👉🏻Email: contact@unitednewschannel.org

👉🏻Aplikácia UNC: https://apps.wix.com/place-invites/invite-lp/53d67b6c-4a6c-4461-90dc-98c64e26f36d?ref=m_cl195 views2 comments

Recent Posts

See All