• vezuel

Aktualizácia Schumanovej rezonancie

Keď vidíme podobný vzor v tabuľke, znamená to, že pracujeme na všetkých úrovniach: emocionálnej, mentálnej, duševnej, fyzickej.


Svetlo preniká každým smerom, v každej vrstve nášho bytia a prečisťuje, detoxikuje, vynáša na povrch to, čo je potrebné vidieť, vyliečiť, eliminovať, uvoľniť. To spôsobuje zvýšenú emocionalitu a fyzickú únavu, čo vedie k potrebe uvoľniť emócie liečivými a upokojujúcimi výkrikmi a potrebou viac odpočinku.


Nebojujte proti týmto momentom uvoľnenia. Zahrňte ich láskou, nekonečnou láskou: sú tu na to, aby vám odľahčili bremeno, sú natiahnutou rukou, ktorá vám pomáha zvýšiť vaše povedomie o Bytosti Svetla, ktorou ste.


Už nie je čas na bitky, ani vonkajšie, ani vnútorné.

Dôverujte svojej duši: vždy vie, čo je pre vás najlepšie.


S nekonečnou Láskou

Vezuel 💖✨


🌍Napíšte mi: vezuel@unitednewschannel.org

👉🏻Email: contact@unitednewschannel.org

👉🏻Aplikácia UNC: https://apps.wix.com/place-invites/invite-lp/53d67b6c-4a6c-4461-90dc-98c64e26f36d?ref=m_cl


144 views0 comments

Recent Posts

See All