• vezuel

Aktualizácia Schumanovej rezonancie

Dvaja záblesky na oblohe ... V závoji?
Aká jasná je teraz obloha, však? Obloha nevedomia dostala pozoruhodné záblesky svetla, ktoré náhle rozpustili mnohé tiene a dali nám nával vášne, zapálili motor po dlhom období zastavenia.


Vášeň, vôľa a odhodlanie sú znovu aktivované, ale použité s vyššou úrovňou vedomia (žltá na 14-20-26 Hz čiarach) nám umožnili dostať sa do kontaktu s časťami nás s vyššou frekvenciou (zelená v stredných frekvenciách).


Čo ste vnímali?

Cítili ste priamy kontakt so svojím vyšším Ja?

Vnímali ste medzery v závoji?

Uvedomujete si teraz, že nejaké tiene, ktoré boli skryté v podvedomí, sa teraz vynorili, videli ste ich a už vás nedesia a nerobia vám prekážky?


Možno ste zistili, že tieto tiene sa teraz, keď sú osvetlené, stávajú vašimi novými silnými stránkami.Medzitým sa srdce uzdravuje ....

Vezuel 💖

🌍Napíšte mi: vezuel@unitednewschannel.org

👉🏻Email: contact@unitednewschannel.org

👉🏻Aplikácia UNC: https://apps.wix.com/place-invites/invite-lp/53d67b6c-4a6c-4461-90dc-98c64e26f36d?ref=m_cl


211 views0 comments

Recent Posts

See All