• vezuel

Anomálie Denverského letiska 2 Význam nástenných malieb

:

"Tá nástenná maľba bola bizarná ako čert. Letisko tiež. Napínalo ma z toho."


Letisko je plné indiánskeho umenia a kultúrnej symboliky a je svetlé a slnečné. Nástenná maľba, o ktorej dnes bude reč sa tiahne cez štyri obrovské steny, pričom každá stena je inou časťou toho istého príbehu. Bez ohľadu na to, z akej krajiny ste prišli alebo aký je váš vek, vízie a posolstvá na nástennej maľbe (alebo väčšine umenia) sa dajú sprostredkovať a pochopiť.


1) Nástenná maľba Mŕtve ženy v rakvách


2) Nástenná maľba Mŕtve deti a generál kostra


3) Happy Happy Joy Joy


4) Ježiš a svätý Thingamabob


Musím dodať, že odkedy bola táto partia stránok DIA zverejnená v mainstreame, zdá sa, že všetky steny okrem dvoch sú pomaľované krajšími umeleckými dielami. Nie že by som chcela povedať, že sa zľakli, dôvodom mohlo byť aj, že umelecké diela na letisku sa z času na čas jednoducho otáčajú alebo obnovujú, aby sa mohli ukázať noví umelci. No zase na druhej strane príliš veľká náhoda......


Toto hovorí oficiálna webová stránka DIA o prvej stene nástennej maľby s názvom:


„Deti sveta snívajú o mieri v mieri a harmónii s prírodou“

Umelec: Leo Tanguma


„The Children of the World Dream of Peace“ je nástenná maľba vyjadrujúca umelcovu túžbu po odstránení násilia v spoločnosti. Jedna časť diptychu zobrazuje tragédiu a skazu vojny a jej dopad na ľudstvo. Nástenná maľba potom prechádza k obrazom usmievajúcich sa detí oblečených v ľudových krojoch z celého sveta, ktoré oslavujú mier víťaziaci nad vojnou.


„V mieri a harmónii s prírodou“ sa zaoberá environmentálnymi problémami sveta. Jedna strana nástennej maľby zobrazuje deti, ktoré vylievajú veľký smútok nad ničením a vymieraním života – človeka, flóry a fauny. Obrázky na nástennej maľbe zahŕňajú niekoľko miestnych detí, ktoré sa stali obeťami násilia. Druhá časť zobrazuje ľudstvo, ktoré sa stretáva, aby rehabilitovalo a oslavovalo prírodu a jej rozmanitosť.


Znie to teplo a pekne, kým sa na túto vec dobre nepozriete, potom to začína byť dosť desivé.