• vezuel

Biologický vzostup


Mnoho ľudí sa pokúša opísať Vzostup ako v mayskom kalendári, časovej osi 2012, kvantový skok. Vzostup znamená, že za vytvorením sú mechaniky, ktorých vedomie sa pohybuje a vyvíja cez dimenzionálny priestor. To znamená, že evolúcia postupuje prostredníctvom zvyšovania frekvencie, ktorá prináša vyššiu realitu, ktorá pozostáva z vyššieho vedomia, vedomostí, múdrosti, vhľadu. Prechádzame do širšieho spektra reality, ktorú prináša skúsenosť. Vyvíjame sa prostredníctvom skúseností. Preskakujeme časom, čo je zmena zamerania nášho vedomia, zvýšenie nášho vedomia.


Biologický vzostup

Zažívame rozdelenie časovej osi. Tí, ktorí si vybrali časovú os Vzostupu, sú stále v menšine, ale každým dňom rastieme viac a viac. Každý z nás zažíva a robí tento proces vlastným tempom, ktoré bolo naplánované pred touto inkarnáciou. Tí z vás, ktorí sa prebúdzajú do tohto procesu Vzostupu, prechádzajú kvôli aktivácii DNA. Do vašej ľudskej skúsenosti sa dostáva neľudská pamäť.
Sme tu, aby sme položili základy tejto novej realite. Musíte si položiť otázku, prečo rezonujete práve s týmto materiálom a mnohí okolo vás nemajú záujem? No, je to celkom jednoduché, ide o to, kde sa vo frekvencii nachádzate. V tomto konkrétnom procese ste energickým vodcom. Vzostup je duchovná veda za vedomím. Za stvorením je opäť mechanika.

Stále viac si uvedomujeme, ako tento rámec funguje.


Na začiatku tohto procesu Vzostupu veľa ľudí prejde tým, čo nazývajú „Temná noc duše“, čo je demontáž vašej 3D identity. Pre mnohých to môže byť ťažké, niektorí sa rozbijú a niektorí cez to prekorčuľujú. Keď si uvedomíte, že existuje dôvod, prečo sa vám to stalo, bude to oveľa jednoduchšie a bodky sa začnú spájať.


To, čo sa deje, je, že sa vám sťahuje obrovské množstvo údajov a informácií a bude chvíľu trvať, kým to naša ľudská myseľ pochopí. Tu dole v týchto nižších, hustejších sférach zažívame oneskorenie, a preto je to ťažké. Prechádzame revolúciou vedomia. Dosahujeme úrovne integrácie vedomia, ktoré si táto ľudská forma v súčasnosti nedokáže ani predstaviť, nieto ešte pochopiť. Sme v období učenia sa za pochodu.