• Elaira

DNA – NAŠE DOKONALÉ UMELECKÉ DIELO

Napriek všetkým pochybnostiam, energie prinášajúce „staro – novú“ silu, poznanie a schopnosti nie sú o zaslúžení si PATRIA NÁM. Otázkou je len, či sme pripravení a schopní ich ovládnuť. Naša planéta je obrovská knižnica, v ktorej sú veľmi sofistikovane archivované „dáta ZDROJA“.


Každá jedna ľudská bytosť je originálnou súčasťou tejto impozantnej „knižnice“, je doslova správcom „vlastnej knihy“, ktorá je zakódovaná v každej jednej bunke, v každom jednom vlákne DNA.


Naša vlastná DNA je naše dokonalé umeleckého dielo – zachytená esencia minulých životov v nás.


Počas našej stelesnenej formy v priebehu ľudských životov môžeme z tejto knižnice čerpať, ale zároveň zapisovať a dopĺňať túto informačnú databanku o naše získané poznanie a naše skúseností.


Z pokolenia na pokolenie „prenechávame tieto knihy“ v našej genetickej výbave ďalším správcom a takto je dômyselne dopĺňané a obohacované toto „multidimenzionálne záznamové zariadenie“. Portál vnútri našej DNA je kľúčom, pretože nás spája so všetkým čo je a čo kedy bolo, čo sme zažili, kým sme boli. Je portálom pre spojenie so samotným Duchom. Nesie v sebe príbeh stvorenia celej galaxie, v ktorej sa nachádzame a je zodpovedná za vedomie, pretože to nie je chémia, čo vytvára vedomie, ale informácie.


My sme svojimi vlastnými predkami, mnohí z nás sa zúčastnili „histórie“ o ktorej dnes čítame. Zanechali sme si posolstvá pre seba a tak odhaľujeme vlastné slová a vlastné činy. Naše telo je ako gobelín utkaný zo spomienok. Nosíme ho vždy so sebou. Neexistujú dve ľudské bytosti, ktoré by mali rovnakú DNA, dokonca ani identické dvojčatá. Iba asi 4% majú rovnaké, zvyšok je multidimenzionálny odtlačok vypovedajúcich o ich individuálnych životoch a skúsenostiach.


Vlny svetla, nových energií, ktorými sme v dnešných časoch zaplavovaný slúžia na sprístupnenie a dekódovanie týchto „skrytých dát“ našich predchádzajúcich pokolení. V starých „energiách“ sme boli vedený Duchom veľmi jednoduchým a priamym spôsobom, buď slovom alebo pomocou povolaných poslov. Zmenilo sa to, že už nie je žiadna archa a žiadne chrámy.


Každý jeden z nás je žijúcou vibrujúcou ARCHOU. Esencia toho, kto sme – tá časť, ktorá bola v minulosti ukrytá je totiž teraz priamo v nás.


Naše telo je obrovský transformátor naplnený bezkáblovými prenosmi informácií pomocou súhry DNA. Je to motor a mapa zároveň, je to „vedomá energia“ zameraná na to, aby nám pomohla nájsť Stvoriteľa v našom vnútri.


V nových energiách sa nachádza kľúč k spojeniu medzi našim ľudským telom a touto novo dostupnou esenciou, ktorú v sebe nosíme. Sú tam nástroje k SPOLUTVORENIU.


Zapamätajme si, že naším primárnym výtvorom sme vždy MY! Každý okamih, myšlienka, zvuk, nápad, pocit - sa tu a teraz môže stať inšpiráciou k zmene, ktorá v reťazovej reakcii na základe zákona príťažlivosti nás začne viesť - inšpirovať zas a znovu po NAŠEJ CESTE, ktorú tak všetci hľadáme a potom bez toho, aby sme hľadali odpovede na otázku AKO? nám zostane iba jedna odpoveď na otázky ČO a PREČO? Pokiaľ sa necháme inšpirovať len skutočným pocitom vyvierajúcim zvnútra, zmätok a chaos sa stratí napriek tomu, že zvonku nič nebude dávať zmysel.


Naše bunky sú navrhnuté tak, aby vibrovali pri poznaní pravdy. Pravda je v informácii, nie v chémii. Keď sa DNA snaží predať nášmu mozgu znamenie, že sme obdržali „posolstvo“, môžeme to pociťovať rôznymi fyzickými prejavmi, napr. mrazením alebo pocit vibrovania tela.Duchovnosť je vnútorný oheň, mystická výživa, ktorá živí naše duše. Ženie nás do seba, do posvätného plameňa v našom strede. Účelom duchovnej skúsenosti je rozvíjať „oči“, ktorými vidíme tento vnútorný plameň, a našu schopnosť žiť jeho tajomstvo. V jeho prítomnosti sme zahriati a zapálení.


Naším spojením so všetkým je život sám.


Neexistuje žiadna bytosť, ktorá by bola väčšia ako iná v prebudení na Zemi!


TY SI SVETLO A JA SOM SVETLO. Každý si svietime na svoju cestu, preto nie je žiadna cesta rovnaká, avšak keď sa spájame, naše svetlá vytvárajú obrazce a svetlo je intenzívnejšie a cesta sa stáva jasnejšia a jasnejšia. Svetlo, ktoré nás zaplavuje skrze nás osvetľuje vonkajší svet a odkrýva, to čo bolo skryté. Neviditeľné sa stáva viditeľným.


Elaira

💜 Ľudové zhromaždenie živých ľudí https://nzosr.sk/


👉🏻Email: contact@unitednewschannel.org


👉🏻 stiahnite si aplikáciu UNC: https://apps.wix.com/place-invites/invite-lp/53d67b6c-4a6c-4461-90dc-98c64e26f36d?ref=m_cl

203 views0 comments

Recent Posts

See All