• Elaira

DOVOĽ STAREJ REALITE ZMIZNÚŤ.....

Často opakovaná veta - „ZMEŇ SVOJE MYŠLIENKY A ZMENÍŠ SVOJ SVET“.


Myšlienky sú výtvory. Každá myšlienka vytvára „balík“ v kvantovom svetelnom poli informácií, ktoré si takpovediac "kryštalizoval". Je dostupný pre každého, rovnako ako sú k dispozícii rádiové vlny. Rozdiel medzi „vedomým tvorivým myslením“ a nevedomým unášaním sa v myšlienkovom poli je akoby si bol na šírom mori v člne s alebo bez kormidla. V istom okamihu sa môžeš pristihnúť ( vtedy sa dostávaš do role pozorovateľa), že ti vlastne hlavou víria myšlienky na veci a situácie, na ktoré vlastne nechceš myslieť.Každá myšlienka je zabalená (magnetizovaná) tónom pocitu, ktorý je generovaný tvojimi presvedčeniami, hodnotami, záujmami a pozornosťou atď.

Každá myšlienka potom priťahuje alebo je priťahovaná k iným myšlienkam, ktoré s ňou rezonujú a tak je tvoja realita konštruovaná (tvarovaná), ako plávajúca a koagulovaná prezentácia tvojej myšlienkovej tvorby.


A preto realita, ktorú vidíš a zažívaš je dočasným a neustále sa meniacim prejavom toho, čo k sebe priťahuješ svojimi projekciami. A pamätaj, že všetky myšlienky sú minulosťou, vidíš to, čo bolo vytvorené tvojimi myšlienkami pred chvíľou. Tvoriť môžeš len TU a Teraz, a existuje to ako potenciál tvojej "budúcej" TU a Teraz.


Je zrejmé, že to, čo zažívaš sa nezmení, pokiaľ nebudeš rozmýšľať inak, a nezmeníš výrazne svoje projekcie a prejavy, myšlienky, pokiaľ nezmeníš to, ako sa cítiš. A nezažiješ ani nevytvoríš nič s tónmi pocitu, po ktorom túžiš, pokiaľ najprv neudržíš a neovládaš tieto tóny pocitu v každom okamihu TU a Teraz.


Práve preto je tvojou „povinnosťou“ žiť a tvoriť Tu a Teraz a byť čoraz pozornejší k tvojmu "vnútornému" hlasu, tvojmu vlastnému tvorivému procesu, tvojmu intuitívnemu navigačnému kompasu, tvojmu poznaniu SRDCA, tvojmu vzťahu k tomu kým SI a tvojmu aktívnemu stavu LÁSKY.


Skús sa nachvíľu zastaviť a len tak v „bdelej prítomnosti“ pozorovať, ktorá myšlienka sa ako prvá objaví sama od seba.</