• Elaira

DOVOĽ STAREJ REALITE ZMIZNÚŤ.....

Často opakovaná veta - „ZMEŇ SVOJE MYŠLIENKY A ZMENÍŠ SVOJ SVET“.


Myšlienky sú výtvory. Každá myšlienka vytvára „balík“ v kvantovom svetelnom poli informácií, ktoré si takpovediac "kryštalizoval". Je dostupný pre každého, rovnako ako sú k dispozícii rádiové vlny. Rozdiel medzi „vedomým tvorivým myslením“ a nevedomým unášaním sa v myšlienkovom poli je akoby si bol na šírom mori v člne s alebo bez kormidla. V istom okamihu sa môžeš pristihnúť ( vtedy sa dostávaš do role pozorovateľa), že ti vlastne hlavou víria myšlienky na veci a situácie, na ktoré vlastne nechceš myslieť.Každá myšlienka je zabalená (magnetizovaná) tónom pocitu, ktorý je generovaný tvojimi presvedčeniami, hodnotami, záujmami a pozornosťou atď.

Každá myšlienka potom priťahuje alebo je priťahovaná k iným myšlienkam, ktoré s ňou rezonujú a tak je tvoja realita konštruovaná (tvarovaná), ako plávajúca a koagulovaná prezentácia tvojej myšlienkovej tvorby.


A preto realita, ktorú vidíš a zažívaš je dočasným a neustále sa meniacim prejavom toho, čo k sebe priťahuješ svojimi projekciami. A pamätaj, že všetky myšlienky sú minulosťou, vidíš to, čo bolo vytvorené tvojimi myšlienkami pred chvíľou. Tvoriť môžeš len TU a Teraz, a existuje to ako potenciál tvojej "budúcej" TU a Teraz.


Je zrejmé, že to, čo zažívaš sa nezmení, pokiaľ nebudeš rozmýšľať inak, a nezmeníš výrazne svoje projekcie a prejavy, myšlienky, pokiaľ nezmeníš to, ako sa cítiš. A nezažiješ ani nevytvoríš nič s tónmi pocitu, po ktorom túžiš, pokiaľ najprv neudržíš a neovládaš tieto tóny pocitu v každom okamihu TU a Teraz.


Práve preto je tvojou „povinnosťou“ žiť a tvoriť Tu a Teraz a byť čoraz pozornejší k tvojmu "vnútornému" hlasu, tvojmu vlastnému tvorivému procesu, tvojmu intuitívnemu navigačnému kompasu, tvojmu poznaniu SRDCA, tvojmu vzťahu k tomu kým SI a tvojmu aktívnemu stavu LÁSKY.


Skús sa nachvíľu zastaviť a len tak v „bdelej prítomnosti“ pozorovať, ktorá myšlienka sa ako prvá objaví sama od seba.

Pokiaľ skutočne zotrváš v tom stave ticha - TU a TERAZ zistíš, že sa neobjaví žiadna. Venuješ si poznanie a skúsenosť, že iba v tomto stave tzv. bdelej prítomnosti máš schopnosť vedome rozhodovať, kam zameriaš svoju pozornosť a energiu, aké myšlienky či na aké informačné pole sa napojíš a aký tón pocitu si vytvoríš.


Ideš dovnútra a cítiš svoje Pole, POLE SVETLA hlboko vo svojom SRDCI. Potom si začneš vedome vyberať (tvoriť) zažiť vo svojom živote čokoľvek, čo sa s tým zhoduje - rezonuje.

Začneš sa zámerne a vedome zastavovať, počúvať a pozorovať, až kým si neuvedomíš pocity úplnosti a "bytia". Odtiaľ začínaš zažívať tón svojej Duše. Potom a len vtedy sa môžeš pozrieť „von“ a začať to vidieť novým, vzrušujúcim spôsobom. A nakoniec si môžeš pritiahnuť myšlienky, ktoré prinesú ten tón do tvojej reality. Tvoje skúsenosti s realitou sú odrazom tónu Lásky/Svetla, ktoré si zámerne volíš v akomkoľvek okamihu.


Tvoja Bytosť ťa volá, aby si zaspieval svoju pieseň, TY a len TY ju môžeš vytvoriť.

A preto odporúčam vzdať sa VŠETKÝCH PRÍBEHOV, ktoré sa týkajú reality, s ktorou ste skončili. Veci už jednoducho nefungujú tak, ako kedysi. Jednoducho už neprúdi žiadna energia na udržanie starých štruktúr.


Svet je rozdelený medzi tých, ktorí sa nechávajú pasívne unášať prúdom, a tých, ktorí vedia, že by malo byť na nich, aby si vybrali, ktorým smerom sa rozhodnú a túžia ísť.. Byť si vedomý toho, kým si, za čím stojíš a čo chceš pre seba, znamená žiť so zámerom a keď tak urobíš bez ohľadu na to, čo si ostatní môžu myslieť alebo čo diktuje spoločnosť, je to akoby Tvoja jedinečná frekvencia vytvorila otlačok do štruktúry vesmíru a TVOJ život začne zapadať na to správne miesto.


Dovoľ starej realite zmiznúť a rozpustiť sa, zameraj svoju pozornosť inam a DOVOĽ SÁM SEBE manifestovať si NOVÚ REALITU.


Elaira