• Elaira

„DUCHOVNOSŤ a jej MÝTY“

Jeden z najčastejších mýtov o ľuďoch „praktizujúcich duchovnosť“ je, že sú alebo musia byť odpojení od reálneho života, že patria do jaskýň – tí civilizovanejší do kláštorov, žijúc asketicky a modliac sa či meditujúc snáď 24/7. Duchovnosť, alebo ak chcete spiritualita nie je a vlastne ani nemôže byť oddelená od nášho každodenného života. Takmer všetci ľudia zažili záchvevy duchovného života – počas sviatkov, pohrebov či narodení dieťaťa, počas povznášajúcich chvíľ alebo chvíľ, ktoré ich zrazili na kolená, skrátka vo chvíľach nachádzajúcich sa na jednom z dvoch koncoch polarít emočného vnímania.

( a dnes je doba plná týchto chvíľ).

Neexistuje jednoznačná definícia pojmu „duchovnosť“. Moderní psychológovia často definujú duchovnosť (spiritualitu) ako spojenie s vesmírom, hľadanie zmyslu a hodnoty vlastnej existencie a úsilie zakotviť sa v niečom, čo nás presahuje. Je to súbor nadobudnutých presvedčení človeka, ktorými riadi svoj život. Súčasne aj vzťah človeka k svetu, k sebe samému aj vyšším silám.

Každá ľudská bytosť vedome rozhodnutá používať vlastnosti DUCHA v praktickom každodennom živote ide pre ňu tou najsprávnejšou cestou života. Kráča každým dňom bez vnútorného odporu voči sebe samému a teda aj jeho manifestovanej realite, nechá sa unášať prúdom života vyživujúc svoju esenciu ducha zdrojovou energiou.


Jednou z podstát duchovného života je pre mňa SVEDOMIE, je to neustále cibrená citlivosť a rozlišovacia schopnosť k hodnotám DUCHA, ale taktiež ich oživovanie prenášaním ich do praxe každodenného života.

W. Bloom vo svojej knihe píše: „Existuje veľa zdrojov dočasnej úľavy: dobré jedlo, priatelia, nakupovanie, dovolenka, šport, umenie...Žiaľ ich účinok netrvá dlho a určite si zaslúžime viac ako len dočasnú oázu relaxácie a uspokojenia. Spiritualita ponúka niečo hlbšie a trvalejšie.“

Podľa jeho názoru spiritualita ponúka ľuďom:

  • spojenie s energiou všedného života,

  • hodnoty a podnety na to, aby sme boli dobrí, konali dobro a slúžili druhým,

  • rozvíjali si svoj súcit a vedomie,

  • mali sme dostatok inšpirujúcej sily na prežívanie dobrých i zlých chvíľ,

  • pocit zmysluplnosti, osobnej integrity a užitočnosti,

  • nezávislosť od materiálnych úspechov a mienky druhých,

  • pretrvávajúci pocit pohody, ktorý podporuje telesné i duševné zdravie.


V dnešnej dobe ľudia veľmi túžia po nových zážitkoch. Z tohto vyplýva ďalší z mýtov kolujúcich o duchovnosti a to tendenciu vnímať spiritualitu ako niečo výnimočné a spojené so silnými duchovnými zážitkami. Preto sú tak v dnešnej dobe moderné a často navštevované spirituálne zážitkové semináre a semináre zamerané na duchovný rozvoj osobnosti. Títo ľudia si zamieňajú množstvo zážitkov, ktoré si vypočujú od niekoho iného za skutočný cieľ vlastného sebazdokonaľovania.
Ale POZOR,

svoje spirituálne smerovanie by si mal každý človek určovať výlučne sám.

Vlastné autentické hodnoty sme schopní poznať len vtedy, keď sa dokážeme zastaviť a pouvažovať najprv o SEBE a následne o svete. A na to je potrebné TICHO. To ticho, ktorému sa veľa ľudí bráni, to ticho, pred ktorým má veľa ľudí strach či príliš veľký rešpekt, to ticho, ktoré prichádza postupne len vďaka vnútornému odhodlaniu a trpezlivosti. Skutočné TICHO, ktorému vždy predchádza vedomý a čistý zámer.

Duchovnosť je o tom, že ostávate ľuďmi a s ľuďmi, pracujete na svojich cieľoch, ale staráte sa o to, aby každá vaša myšlienka, slovo a čin boli prostredníctvom duchovného vedomia. Duchovnosť neznamená meditovať jednu hodinu denne, aby ste