• Elaira

EGO? Už s ním nehrám jeho hru.

Ego je náš osobný image, nie je to to, čím v skutočnosti v hĺbke duše sme. Naša pravá podstata je zamaskovaná osobnými nálepkami, definíciami, hodnoteniami, analýzou, úsudkom. Takže to, čo potom vytvárame je identita založená na predstave, ktorá reprezentuje dualitu, dobré alebo zlé názory na svet, na seba samého. Celej tejto hodnote zosobnenia sa hovorí EGO. Naše pravé „JA“ sú však neobmedzené polia možností, tvorby, zámeru a sily. Pravé „JA“ sa neodohráva v jednej rovine, avšak ego sa odohráva iba na jednom mieste. V abstraktnej predstave. Ako sa môžeme dostať za závoj EGA? Uvedomením si seba samého. Uvedomením si seba, svojich myšlienkových pochodov, pocitov, vzorcov chovania, názorov a slov, ktoré používame a tým získavame tzv. objektívne vedomie. A cez toto objektívne vedomie sa potom pomaly spontánne transformujeme z EGO identity k našej pravej podstate, k nášmu pravému „JA“.


Ego sa stotožňuje s vlastnými myšlienkami, pravé „JA“ sa stáva ich pozorovateľom.

Ego sa pohybuje v minulosti a budúcnosti a teda nie v skutočnej realite, naše pravé „JA“ je schopné existencie iba v prítomnosti.

Ego sa živý pocitom oddelenosti, pravé „JA“ sa vníma v jednote so všetkých prejaveným aj neprejaveným.

Ego existuje v ilúzii limitov a obmedzení, naša pravá podstata je vo sfére nekonečnosti a večnosti.

Pre ego je láska abstraktnou ilúziou, slovom, pravé „JA“ je tvorené z bezpodmienečnej lásky, je ňou.


EGO večne pochybuje, pýta sa a hľadá odpovede, naše pravé „JA“ len zdieľa samé seba.

Ego existuje v podmienenej realite, naproti tomu naše pravé „JA“ existuje bezpodmienečne.

Ak je tvojím pánom EGO, tak si dobrovoľne nechávaš okovy, ktorými ťa púta k matrixu, falošnej realite tvorenej jeho ilúziami. Prvá a najdôležitejšia ilúzia, vytvorená egom je skrytá už v známom výroku: Cogito ergo sum – myslím, teda som. A teda ak sa staneš vedomým pozorovateľom v prítomnosti, si na najrýchlejšej ceste von z pasce ega a stávaš sa pozorovateľom nie len vlastných myšlienok, ale sú ti odkryté aj vzorce tvojich nevedomých reakcií na tzv. vonkajší svet – realitu, tvoje chovanie, tvoje pocity. A všetko, čo ťa robí neslobodným.


Prestávaš byť hračkou EGA a stávaš sa TVORCOM HRY.elaira

166 views0 comments