• vezuel

Elektrifikované pole a Schumannova rezonancia


Niekoľko dní bola technológia, ktorá meria „Schumannovu rezonanciu“, v štáte Kalifornia (USA), v Hofuf, Saudská Arábia, v Litve, v Alberte (Kanada), v Northlande, na Novom Zélande, Južnej Afrike a v ruskom Tomsku vypnutá.


Je potrebné pochopiť, že ide o hlavné spravodajské stanice týkajúce sa vibračnej frekvencie našej planéty (oscilácie v dôsledku AKTIVÁCIE „Jej“ prostredníctvom slnečných udalostí) a amplitúdy (sila a rozsah slnečných udalostí vo vnútornom jadre a vonkajšom poli našej planéty).


Merajú „elektrické pole“ našej planéty – nie AKTIVÁCIE (ktoré niektorí vedci nazývajú „poruchy“) na našej planéte spôsobené takými silami, ako sú slnečné erupcie, slnečné vetry, výrony koronálnej hmoty, naša planéta prekračujúca hranice solárneho sektora a helio- plechy so sférickým prúdom atď.


Meracie zariadenia „elektrického poľa“ informujú o fyzickom poli obklopujúcom objekt (v tomto prípade Zem), ktorý obsahuje elektricky nabité častice, ktoré pôsobia silou na všetky ostatné nabité častice v špecifickom poli – buď ich priťahujú alebo odpudzujú.


Keď nastanú silné podmienky riadené slnečnými udalosťami, tieto podmienky sa môžu ozývať na iných miestach po celom svete ako „následné otrasy“. Všetky tieto udalosti sa opäť dejú ako výsledok AKTIVÁCIÍ do vnútornej ríše našej planéty a potom ich prejavenie vo vonkajšej ríši.


AKTIVÁCIE začínajú vo vnútri a potom sa prejavujú vonku.


„Ako hore, tak aj dole; ako dole, tak aj hore." „Ako vo vnútri, tak aj zvonku“.

V dôsledku toho technológia SR registruje AKTIVÁCIE na našej planéty – nie samotné elektrifikované pole.


Zjednodušene povedané, zariadenie nám ukazuje celkový výsledok príjmu slnečných udalostí Zemou a ich prenosu smerom von.


Takže „výpadky“ v grafoch na celom svete v najrešpektovanejších monitorovacích staniciach ilustrujú, že kozmické sily sú príliš silné na to, aby mohli podávať správy o FREKVENCII ZDROJA, ale niektoré aspekty toho, čo Zdroj vytvoril, ako napríklad elektrifikované polia, je stále ZDROJOM dovolené vypočítať.


Toto má v skutočnosti prinútiť ľudstvo, aby si uvedomilo, že je nám dovolené poznať niektoré veci, ale nie všetko o skutočnej riadiacej sile našej existencie.


Keď si ľudstvo začne myslieť, že vie všetko, alebo dokonca určitým spôsobom manipuluje s prírodou, aby sa ju pokúsilo ovládať (ako sú experimenty so snahou ovládať počasie a preniknúť do čiernych dier), a ego stane aroganciou, potom je dané znamenie.


Nakoniec sa všetka technológia na chvíľu zasekne ako ďalší znak „SOURCE MISSION CONTROL (Zdrojová kontrola misie)“.


Pripravte sa.


Cesta smerom k „novšiemu teraz“ sa práve začala, keď pokračujeme v prechádzaní „teraz“.


Jedným zo spôsobov, ako bude SVETLO prichádzať z temnoty, je spochybňovať temnotu – nie negovať jej posolstvo.


Vezuel 💜 💜 Ľudové zhromaždenie živých ľudí https://nzosr.sk/ 👉🏻Email: contact@unitednewschannel.org vezuel@unitednewschannel.org 👉🏻 stiahnite si aplikáciu UNC: https://apps.wix.com/place-invites/invite-lp/53d67b6c-4a6c-4461-90dc-98c64e26f36d?ref=m_cl

💜 Odoberajte môj Youtube kanál: https://www.youtube.com/channel/UCHsnDg0ZLFsPi921dvV13kA

357 views0 comments

Recent Posts

See All