• vezuel

Energetické miesta Českej republiky

1. energetická studnica - Athorr (Praha, Vyšehrad)


24 metrov východne od hlavného vstupu do chrámu - je signifikovaný kľúčovou formáciou (dvoma zlatými, prekríženými kľúčmi). Svetlofialová farba. Pracuje s piatou čakrou, najmä so štítnou žľazou. Hĺbka sarkofágu 68 metrov pod zemou, polomer vyžarovania 33 metrov. Výška vyžarovania stĺpca 380 - 820 metrov. Obsahuje kompletné informácie o povahe a úlohe svetelnej DNA, každého jedinca českého národa.


2. energetická studnica - Adea (Ostromer, Jičín)


Severne od obce Ostroměř asi 2km, presná GPS lokácia: 50°90′0″ východnej dĺžky, 15°75′0″ severnej šírky. Juhovýchodne od mesta Jičín. Tmavozelená farba. Pracuje so srdcovou 4 čakrou a najmä so srdcom, kardiovaskulárnym systémom, krvou a týmusom. Hĺbka sarkofágu 41 metrov, polomer vyžarovania 37 metrov. Výška vyžarovania stĺpca 227 - 510 metrov. Obsahuje napojenie na Demiurga českého národa, vykazuje čistiace účinky na mnohých úrovniach. Čistí emocianálne bolesti, traumy a celkovo pozitívne ovplyvňuje všetko čo súvisí so srdcovou čakrou. Sú tu uložené informácie o vladároch celej existencie nášho národa a symbolicky sa dotýka správneho vládnutia. Je tu aj napojenie na udalosť bratovraždy sv. Václava jeho bratom Boleslavom na Starej Boleslavy.


3. energetická studnica - Asela (Mikuleč, Svitavy)


Uprostred obce Mikuleč, severozápadne od Svitav, GPS: 49°48′40″ severnej šírky 16°25′52″východnej dĺžky. Svetlooranžová farba. Pracuje s druhou čakrou a tým slezinou, krvou a pohlavnými orgánmi. Hĺbka sarkofágu 64 metrov, polomer vyžarovania 102 metrov. Výška vyžarovania stĺpca 540 -900. Obsahuje informácie, ktoré prebúdza lásku k vlasti. K vlastnej Zemi ako matke a k vlastnému národu ako k vlastnej minulosti i budúcnosti zároveň. Sú tu obsiahnuté informácie o našich predchodcoch národu Tuatha Danann.


4. energetická studnica - Dira (severozápadne od Šumperka)


Severozápadne nad Šumperkom, Skelný vrch, kota 608. Presná GPS: 49°59′5″ severnej šírky a 16°55′14″ východnej dĺžky. Tyrkysová farba. Pracuje s ôsmou čakrou (rannou hviezdou). Má vplyv na endokrinný systém - 1.nadobličky, 2.pohlavné orgány, 3.pankreas, 4.brzlík, 5.štítna žľaza, 6.hypofýza, 7.epifýza (šišinka mozgová). Hĺbka sarkofágu 39 metrov, polomer vyžarovania 50 metrov. Výška vyžarovania stĺpca 470 - 1100 metrov. Obsahuje informácie o „posvätnom desaťročí“ 2012 - 2022, má priamy vplyv na jednotlivé krvné skupiny. A informuje nás o individuálnom duchovnom poslaní, každého jedného z nás.


5. energetická studnica - Bethea (priehrada Šance)


Lokalizácia: na spodnom rohu, priehrady Šance, juhovýchodne od Frýdku Místku pri ceste cez obec Ostravice, presná GPS: 49°30′44″ severnej šírky a 18°24′44″ východnej dĺžky. Strieborná farba. Pracuje so siedmou čakrou a tým s hypofýzou (podvesok mozgový). Hĺbka sarkofágu 75 metrov, polomer vyžarovania 88 metrov. Výška vyžarovania stĺpca 390 - 730 metrov. Veľká rozkolísanosť stĺpca vyžarovania z dôvodu neďalekého „hrozna meridiánov“ krajiny, ktorý súvisí s horou Kailas a prepája našu krajinu s Tibetom. Beskydy = Malý Tibet. Obsahuje informácie o tibetskej génovej báze v našom národe a hlavnom iniciačnom dome pod už spomínanou horou Kailas. Obsahuje energetické informácie o význame Beskýd a „energetickoinformačnom zrkadle“ (zrkadlom nášho národa v podobe iných štátov). Národ Bali je prvým zrkadlom nášho národa a je stále aktívny a nájdeme v ňom mnoho spojitostí, ktoré priamo súvisia s národom českým. Druhým zrkadlom nášho národa bola Incká civilizácia. Teraz však nie je na hmotnej úrovni aktívna.
6. energetická studnica - Aleara (juhozápadne od Plzne, osada Nový Dvor)


Na kopci Zvon a Zvonec, kota 847, blízko hraníc s Nemeckom. Presná GPS - 49°32′33″ severnej šírky, 12°38′33″ východnej dĺžky. Svetlomodrá farba. Pracuje s piatou čakrou, dýchacími cestami, hrtanom, hltanom, jazykom, ústami. Hĺbka sarkofágu 49 metrov, polomer vyžarovania 160 metrov. Výška vyžarovania stĺpca 550-1200 metrov. Obsahuje informácie o pôvode a poslaní civilizácie Tuatha de Danann v prostredí českého a slovenského národa. Umožňuje prepojenie hypervedomia s pyramidálnou energiou a znalosťami „svätého grálu“.


7. energetická studnica - Ramon (Brno, chrám na Petrove)


V strede, chráme na Petrove, GPS: 49°11'28,52484'' severnej šírky,16°36'25,42068'' východnej dĺžky. Zlatostrieborná farba. Pracuje so šiestou čakrou, hypofýzou, hypotalamom, hypokampom. Hĺbka sarkofágu 72 metrov, polomer vyžarovania 58 metrov. Výška vyžarovania stĺpca 440 - 680 metrov. Obsahuje dôležité iniciačné informácie v nadväznosti na mystériá starého Egypta. Sedem mysterijných škôl starého Egypta v nadväznosti na „kult boha Hora“ (Horovo oko, Horova pečať).


8. energetická studnica - Atum (neďaleko Dolných Věstonic)


Južne od Dolných Věstonic, lokalita Kotol neďaleko obce Nový Hrad, presná GPS: 48°51′41″ severnej šírky a 16°38′44″ východnej dĺžky. Purpurovočervená farba. Pracuje s prvou čakrou a tým aj s kostnou dreňou a biochémiou krvi. Hĺbka sarkofágu 56 metrov, polomer vyžarovania 95 metrov. Výška vyžarovania stĺpca 660 - 1400 metrov. Obsahuje informácie zasväcujúce do kryštalickej štruktúry v nadväznosti na národ český, obsahuje informácie o výnimočnej povahe minerálu Bohemis, ktorý má striebriteliliovú farbu a v tme opalizuje (s vlastnosťami monoatomického zlata).


9. energetická studnica - Chesmed (prepasť Macocha)


Pri obci Ostrov, vymedzená geodetickým stredom jaskýň (Punkevní, Balcarka a Macocha), presná GPS: 49°22′24″ severnej šírky 16°44′19″ východnej dĺžky. Indigovomodrá farba. Pracuje so šiestou čakrou a tým má vplyv na endokrinný systém. Vitalizuje a umožnuje napojenie sa na cirkádiaci rytmus planéty Zem. Hĺbka sarkofágu 35 metrov, polomer vyžarovania 65 metrov. Výška vyžarovania stĺpca 280-600 metrov. Obsahuje informácie o využívaní energií planetárneho jadra ao využívaní regeneračných techník planéty zeme.


10. energetická studnica - Amon (Kladno-Hostoun)


Medzi obcami Hřbeč, Bieloky a Hostoun. Presná GPS: 50°7′43″ severnej šírky a 14°11′42″ východnej dĺžky. Žltá farba. Pracuje s treťou čakrou a má vplyv na pečeň, žlčník, pankreas, dvanástorník, hrubé a tenké črevo. Hĺbka sarkofágu 70 metrov, polomer vyžarovania 110 metrov. Výška vyžarovania stĺpca 520 - 880 metrov. Obsahuje veľmi zásadné a dôležité informácie o poslaní českého národa v nadväznosti na „posvätné desaťročie“ medzi rokmi 2012 - 2022 . Obsahuje aj metodiky „energetickej imunizácie“ proti novým druhom baktérií a vírusových chorôb.


11. energetická studnica - Hraka (Mikulov, kopec Búrnak)


Severozápadne od Teplíc, kota 909. Presná GPS: 50°42′23″ severnej šírky, 13°43′57″ východnej dĺžky. Snehovo biela farba. Pracuje so všetkými 12 (najzákladnejšími) čakramami a ovplyvňuje všetky bunky ľudského tela. Hĺbka sarkofágu 40 metrov, polomer vyžarovania 115 metrov. Výška vyžarovania stĺpca 190 – 440 metrov. Obsahuje informácie o „genóme Leva“ a „genóme Panny“ -nových vlastnostiach ľudskej Bytosti. V nadväznosti na symboliku - (Zlatého Levieho rúna a národ Dvojchvostého Leva = národ slovenský + český)


12. energetick á studnica - Achola (Jihlava, pri katedrále sv. Jakuba)


Pri kostole sv. Jakuba, pod starým bukom priamo pred kostolom GPS: 49°23′42.5″ severnej šírky 15°35′36″východnej dĺžky. Svetlozelená farba. Pracuje so štvrtou srdcovou čakrou a pozitívne ovplyvňuje duševnú rovnováhu. Harmonizuje a rozpúšťa stresové faktory, zbavuje pocitov viny, rozpúšťa strachy, depresie. Hĺbka sarkofágu 45 metrov, polomer vyžarovania 28 metrov. Výška vyžarovania stĺpca 490 - 700 metrov. Obsahuje informácie o pravdivej povahe sv. Grálu a duchovných súvislostiach a misii archanjelky Michaeli v nadväznosti na duchovnospirituálny osud národa „Dvojchvostého Leva“ a misiu Bohémskych Rytierov sv. Grálu.

Vezuel , Patrik, Petra a Jana 💜


👉🏻Email: contact@unitednewschannel.org


vezuel@unitednewschannel.org


👉🏻 stiahnite si aplikáciu UNC: https://apps.wix.com/place-invites/invite-lp/53d67b6c-4a6c-4461-90dc-98c64e26f36d?ref=m_cl


💜 Odoberajte môj MEME kanál na Telegrame: https://t.me/lightloveenergy


💜 Odoberajte môj Youtube kanál: https://www.youtube.com/channel/UCHsnDg0ZLFsPi921dvV13kA

661 views0 comments

Recent Posts

See All