• vezuel

Energetické miesta Českej republiky

1. energetická studnica - Athorr (Praha, Vyšehrad)


24 metrov východne od hlavného vstupu do chrámu - je signifikovaný kľúčovou formáciou (dvoma zlatými, prekríženými kľúčmi). Svetlofialová farba. Pracuje s piatou čakrou, najmä so štítnou žľazou. Hĺbka sarkofágu 68 metrov pod zemou, polomer vyžarovania 33 metrov. Výška vyžarovania stĺpca 380 - 820 metrov. Obsahuje kompletné informácie o povahe a úlohe svetelnej DNA, každého jedinca českého národa.


2. energetická studnica - Adea (Ostromer, Jičín)


Severne od obce Ostroměř asi 2km, presná GPS lokácia: 50°90′0″ východnej dĺžky, 15°75′0″ severnej šírky. Juhovýchodne od mesta Jičín. Tmavozelená farba. Pracuje so srdcovou 4 čakrou a najmä so srdcom, kardiovaskulárnym systémom, krvou a týmusom. Hĺbka sarkofágu 41 metrov, polomer vyžarovania 37 metrov. Výška vyžarovania stĺpca 227 - 510 metrov. Obsahuje napojenie na Demiurga českého národa, vykazuje čistiace účinky na mnohých úrovniach. Čistí emocianálne bolesti, traumy a celkovo pozitívne ovplyvňuje všetko čo súvisí so srdcovou čakrou. Sú tu uložené informácie o vladároch celej existencie nášho národa a symbolicky sa dotýka správneho vládnutia. Je tu aj napojenie na udalosť bratovraždy sv. Václava jeho bratom Boleslavom na Starej Boleslavy.


3. energetická studnica - Asela (Mikuleč, Svitavy)


Uprostred obce Mikuleč, severozápadne od Svitav, GPS: 49°48′40″ severnej šírky 16°25′52″východnej dĺžky. Svetlooranžová farba. Pracuje s druhou čakrou a tým slezinou, krvou a pohlavnými orgánmi. Hĺbka sarkofágu 64 metrov, polomer vyžarovania 102 metrov. Výška vyžarovania stĺpca 540 -900. Obsahuje informácie, ktoré prebúdza lásku k vlasti. K vlastnej Zemi ako matke a k vlastnému národu ako k vlastnej minulosti i budúcnosti zároveň. Sú tu obsiahnuté informácie o našich predchodcoch národu Tuatha Danann.


4. energetická studnica - Dira (severozápadne od Šumperka)


Severozápadne nad Šumperkom, Skelný vrch, kota 608. Presná GPS: 49°59′5″ severnej šírky a 16°55′14″ východnej dĺžky. Tyrkysová farba. Pracuje s ôsmou čakrou (rannou hviezdou). Má vplyv na endokrinný systém - 1.nadobličky, 2.pohlavné orgány, 3.pankreas, 4.brzlík, 5.štítna žľaza, 6.hypofýza, 7.epifýza (šišinka mozgová). Hĺbka sarkofágu 39 metrov, polomer vyžarovania 50 metrov. Výška vyžarovania stĺpca 470 - 1100 metrov. Obsahuje informácie o „posvätnom desaťročí“ 2012 - 2022, má priamy vplyv na jednotlivé krvné skupiny. A informuje nás o individuálnom duchovnom poslaní, každého jedného z nás.


5. energetická studnica - Bethea (priehrada Šance)


Lokalizácia: na spodnom rohu, priehrady Šance, juhovýchodne od Frýdku Místku pri ceste cez obec Ostravice, presná GPS: 49°30′44″ severnej šírky a 18°24′44″ východnej dĺžky. Strieborná farba. Pracuje so siedmou čakrou a tým s hypofýzou (podvesok mozgový). Hĺbka sarkofágu 75 metrov, polomer vyžarovania 88 metrov. Výška vyžarovania stĺpca 390 - 730 metrov. Veľká rozkolísanosť stĺpca vyžarovania z dôvodu neďalekého „hrozna meridiánov“ krajiny, ktorý súvisí s horou Kailas a prepája našu krajinu s Tibetom. Beskydy = Malý Tibet. Obsahuje informácie o tibetskej génovej báze v našom národe a hlavnom iniciačnom dome pod už spomínanou horou Kailas. Obsahuje energetické informácie o význame Beskýd a „energetickoinformačnom zrkadle“ (zrkadlom nášho národa v podobe iných štátov). Národ Bali je prvým zrkadlom nášho národa a je stále aktívny a nájdeme v ňom mnoho spojitostí, ktoré priamo súvisia s národom českým. Druhým zrkadlom nášho národa bola Incká civilizácia. Teraz však nie je na hmotnej úrovni aktívna.