• vezuel

Energetické miesta Slovenska (Demirgum Slovenského národa)1) Prvý energetický bod - Aseara (hrad Devín)

Skalný ostrov na hrade Devín, epicentrum východne od Devínskej veže. Svetlofialová farba. Pracuje s piatou čakrou a má vplyv na štítnu žľazu. Hĺbka sarkofágu 51 metrov, polomer vyžarovania 32 metrov. Výška vyžarovania stĺpca 354 - 850 metrov. Obsahuje informácie o duchovnej misii slovenského národa, svetelné DNA.
2) Druhý energetický bod - Adea (Vihorlat, mesto Snina)

Kóta 1076, južne od mesta Snina. Presná GPS: 48°54′54″ severnej šírky , 22°11′28″ východnej dĺžky. Tmavozelená farba. Pracuje so srdcovou čakrou a tým pôsobí na kardiovaskulárny systém a krvnú biochémiu človeka. Hĺbka sarkofágu 41 metrov, polomer vyžarovania 37 metrov. Výška vyžarovania stĺpca 227- 510 metrov. Obsahuje informácie a techniky napojenia sa na Demiurgim slovenského národa, obsahuje informácie o vládcoch slovenského národa.3) Tretí energetický bod - Asela (Klenovský Vepor)

Kóta 1338, presná GPS: 48°40′58″ severnej šírky, 19°46′30″ východnej dĺžky. Svetlooranžová farba. Pracuje s druhou čakrou ovplyvňuje slezinu a krvný systém. Hĺbka sarkofágu 64 metrov, polomer vyžarovania 102 metrov. Výška vyžarovania stĺpca 540 - 900 metrov. Obsahuje informácie o skutočnej histórii národa slovenského a informácie, ktoré aktivizujú a dopomáhajú prebudiť lásku k vlasti, k sebe samému, bratstvo a spoluprácu.4) Štvrtý energetický bod - Dira (Vyšehrad na Slovensku)

Severne od mesta Prievi