• vezuel

Energetické miesta Slovenska (Demirgum Slovenského národa)1) Prvý energetický bod - Aseara (hrad Devín)

Skalný ostrov na hrade Devín, epicentrum východne od Devínskej veže. Svetlofialová farba. Pracuje s piatou čakrou a má vplyv na štítnu žľazu. Hĺbka sarkofágu 51 metrov, polomer vyžarovania 32 metrov. Výška vyžarovania stĺpca 354 - 850 metrov. Obsahuje informácie o duchovnej misii slovenského národa, svetelné DNA.
2) Druhý energetický bod - Adea (Vihorlat, mesto Snina)

Kóta 1076, južne od mesta Snina. Presná GPS: 48°54′54″ severnej šírky , 22°11′28″ východnej dĺžky. Tmavozelená farba. Pracuje so srdcovou čakrou a tým pôsobí na kardiovaskulárny systém a krvnú biochémiu človeka. Hĺbka sarkofágu 41 metrov, polomer vyžarovania 37 metrov. Výška vyžarovania stĺpca 227- 510 metrov. Obsahuje informácie a techniky napojenia sa na Demiurgim slovenského národa, obsahuje informácie o vládcoch slovenského národa.