• vezuel

Intuícia je kľúčová


Akýkoľvek je ten pocit, akýkoľvek môže byť obraz, akýkoľvek zvuk môže byť,

nech je tá myšlienka akákoľvek, nech je to slovo akékoľvek, s ktorým príde vaša predstavivosť, to predstavuje VEDOMIE, že vaše srdce, vaša myseľ, vaša duša, váš duch, vaše telo, vaša existencia sú zosúladené... ten prirodzený stav, v ktorom ste môžem bez váhania povedať:


TAKTO sa chcem stále cítiť, SOM teda tým, kým naozaj som, TOTO je frekvencia energie, s ktorou najlepšie fungujem, TOTO je moja tvorivá energia, TOTO je moje prirodzené Ja.

"Matrix nás môže spustiť iba prostredníctvom prvkov v nás, ktoré zodpovedajú jeho nízkovibračnej povahe. Ak ignorujeme svoju intuíciu, máme slepé miesta vo svojom vedomí alebo sa zapájame do hanebných pocitov a správania, potom sú to cesty, ktorými sa dostávame. Útoky slúžia na identifikáciu našich vlastných slabostí, a tak poskytujú zameranie na to, kde urobiť ďalší krok na ceste duchovného prebudenia." Tom MontalkVezuel 💜

💜 Ľudové zhromaždenie živých ľudí https://nzosr.sk/

👉🏻Email: contact@unitednewschannel.org

vezuel@unitednewschannel.org