• Elaira

KDE HĽADAŤ „PRAVDU“?


Múdrosť nie je poznanie „pravdy“, je to aplikácia tejto „pravdy“..


Múdrosť si vyžaduje nielen vedomosti a schopnosť ich spracovať, ale aj odvahu, aby sa z nej stali činy; ako myslíte a cítite, tak hovoríte alebo konáte. Múdrosť nie je „robotické“ ukladanie množstva informácií, memorovanie rôznych definícii, vzorcov či zákonov, ani nie je skrytá v bahne vlastného intelektu či titulov. Múdrosť je originálne poznanie sveta prostredníctvom SEBA, je to pravá esencia vyvierajúca z našej autentickosti. Neexistuje žiaden život , žiadna cesta a ani žiadna „pravda“ identická, preto je synonymum pre byť pravdivý = byť autentický.


Univerzálna pravda sa skladá ako oceán z miliónmi kvapiek individuálnych právd.Cesta hľadania pravdy začína spoznávaním seba samého. Na začiatku tejto cesty sa zdá najťažšou zmenou prestať počúvať a riadiť sa "logikou", tradíciou, pseudoautoritami či všeobecne predkladanými akože „pravdami“, vymazať všetky naučené a neprospešné vzorce, ktorými ste zahltení.

Vy cítite, čo je a čo nie je pre vás to pravé a pravdivé. Nikto vám to nemusí povedať. VY to viete.


Keď čítate nejaký článok alebo niekoho počúvate môžete a nemusíte sa stotožniť s obsahom. Skutočná Pravda často nie je ukrytá v obsahu. Možno len v jednej vete, či slove, alebo dokonca iba krátkom pocite nájdete INŠPIRÁCIU, ktorá vás povedie k poznaniu vlastnej seba - pravdy. A áno, niekedy sa môžete stotožniť s pravdou niekoho iného, ale nebude živá, pokiaľ sa nenasýti VAMI, pokiaľ nebude ochutená vašou originálnou skúsenosťou.


Preto je dôležité naučiť sa počúvať a dbať na tichý hlas vo vnútri. Nasledovať iba diktáty SRDCA a S-VEDOMIA. Aby Svetlo a Duch ukázali cestu. "Svetlo" je PRAVDA.


Niektorí trávia svoj život neustálym porovnávaním sa a sledovaním toho, čo iní robia, čo a ako dosahujú, mysliac si, že to je to „pravé orechové“ a z týchto „obrazov“ prežívajú vysoké očakávania v svojom vlastnom živote. Je v tom akási zvláštna potreba stotožniť sa alebo niekam patriť alebo sa naopak tzv. ohradiť. A ak sa očakávaný obraz nedostaví, potom sedia a cítia sa úplne bezmocní a táto bezmocnosť sa časom stáva beznádejou. Ak si však uvedomia tento uzavretý kruh, očakávania sa začínajú postupne uvoľňovať. A ak sa im podarí aspoň z časti rozpustiť očakávania, získajú späť časť svojej vnútornej sily a vlastnej inšpirácie a motivácie.


V okamihu, keď sa prestaneme porovnávať s ostatnými a plne sa prijmeme takí, akí sme, používajúc svoje vlastné vzácne dary, najskôr uzdravíme pravdou predovšetkým seba, a tým prispejeme k uzdraveniu kolektívu a od toho okamihu svietime o čosi jasnejšie. Keď sa na seba pozeráme s láskou a súcitom a s dôverou v to, čo vidíme a predovšetkým cítime, môžeme vidieť hviezdne svetlo blikajúce v našich očiach.


Našu autentickosť vyjadríme najľahšie zameraním sa na neviditeľné aspekty života, ktoré existujú medzi zmyslovým vnímaním hmoty. Tu sa náš mozog a srdce stávajú koherentnými a spájajú sa v sile s vibračnou frekvenciou ducha a umožní to manifestovať toľko potrebnú zmenu. Toto je spojenie tichej sily, ktorá je zjednoteným poľom nekonečných možností. Toto je naša "JA SOM PRÍTOMNOSŤ" BYTIA. Objavenie tejto pravdy a návrat k nej vo chvíľach dnešných turbulencií a chaosu nám umožní vedieť, že tento okamih je ten pravdivý. Tancujme alebo spievajme, keď máme chuť, smejme sa alebo plačme, keď to tak cítime, alebo jednoducho nič nerobme, len pozorujme.


Nasýťme svoje srdcia krásou našej matky ZEME a precíťme úžasný dar života, ktorý je ukrytý v kolobehu nádychov a výdychov. V tomto neustálom prijímaní a následne odovzdávaní je skrytých viacero poznaní. Ako povedal Deepak Chopra - "Držať sa čohokoľvek je ako držať dych. Udusíte sa. Jediný spôsob, ako získať čokoľvek v tomto fyzickom vesmíre, je pustiť to." Keď presuniete svoju vibráciu z "núdze" na frekvenciu božského Stvoriteľa, ktorým ste, máte potenciál všetko zmeniť.“


Pustime teda všetko, čo sa bojíme stratiť. Zbavme sa potreby držať sa toho. Tým rozpustíme akýkoľvek STRACH. To, čo je naše, sa nám vráti a zostane. A to, čo sa nevráti, nikdy nemalo byť, avšak silno zaťažilo naše krídla. A môžeme sa zbaviť akéhokoľvek bremena, aby sme mohli voľne lietať k svojim najvyšším cieľom. Vzdajme sa vedome všetkého, čo nie je v súlade s tým, kým sme.


Čím rýchlejšie pustíme všetko, čo nás "zaťažuje", tým ľahší a rýchlejší je prechod. Je to pozvanie DUCHA, je čas stelesniť „božstvo“, ktorým sme, a to nie je možné, pokiaľ nie sme úplne zosúladení vo všetkých aspektoch nášho života s vibráciami srdca. Srdce nás vedie počas celého tohto procesu, aby sme žili neobmedzenosť, ktorou sme, nekonečnú hojnosť, ktorou sme, nekonečnú lásku, ktorou sme, nekonečnú harmóniu, ktorou sme, nekonečný pokoj, ktorým sme.


A teraz je čas – sme „tu a teraz“, aby sme naplnili poslanie našich SŔDC.


Elaira

💜 Ľudové zhromaždenie živých ľudí https://nzosr.sk/


👉🏻Email: contact@unitednewschannel.org


👉🏻 stiahnite si aplikáciu UNC: https://apps.wix.com/place-invites/invite-lp/53d67b6c-4a6c-4461-90dc-98c64e26f36d?ref=m_cl


194 views0 comments

Recent Posts

See All