• vezuel

Mozaiková demiurgická technológia, Mojžišova Archa zmluvy prostriedkom démonickej invázie Zeme