• Elaira

„NÁHODY, ČO NIE SÚ NÁHODAMI...“

Updated: Nov 20


Neexistuje jednotná definícia pojmu poznanie. Poznanie možno opísať ako proces a zároveň ako výsledok získaný prostredníctvom vhľadu, vedomostí alebo skúseností. Rozľahlosť ľudskej skúsenosti je najväčší dar, aký sme kedy dostali. Sme nekoneční vo svojej schopnosti emócií, hlbokého pokoja či lásky. Naša schopnosť cítiť veľkú radosť, ale aj veľký smútok, súcit alebo vďačnosť je zázrak. Naša schopnosť objavovať svet našim vlastným autentickým spôsobom je záležitosť „zázrakov.“


Za túžbou po poznaní sa nachádza zároveň aj skrytá túžba po zmene. Nikto sa nezmení, pokiaľ nechce. Nezmení sa ani keď ho prosíte, ani keď sa za to modlíte, alebo manipulujete. Nezmení sa, či už používate rozum, emócie alebo „tvrdú lásku.“ Existuje len jeden dôvod, pre ktorý sa človek mení: jeho vlastné uvedomenie si, že to chce urobiť, alebo presnejšie, je pripravený to urobiť.


V súčasnosti si uvedomujeme, že nežijeme „materiálne stabilný“ vesmír, ale žijeme vo veľkom poli neustále sa meniacich, dynamických energií. Všetko okolo nás pozostáva z energetických polí, rôznych frekvencií, vibrácií, ktoré je človek schopný intuitívne vnímať. V každom momente sme ovplyvňovaní touto interakciou, energiu nielen prijímame, ale aj odovzdávame a čo je úžasné, dokážeme jej kvalitu aj vedome meniť.
Vďaka tejto interakcii sme schopní rozpoznávať posolstvá a nasledovať intuíciu. Je dôležité byť všímavý, vedome venovať pozornosť určitým myšlienkam, obrazom v našom vedomí, ktoré nás vedú. Ak ich nasledujeme, potom sa počet tzv. „náhod“ zvýši, potom budú veci plynúť. A náhody? Nič sa nedeje bez dôvodu. Ak sa rozhodneme nájsť ich hlbší význam, tak týmto spôsobom zostaneme vždy „v prúde“.


Život je o rozhodnutiach. Keď odrežeme všetok ten balast, čo k nám nepatrí, tak každá situácia sa stáva voľbou. My si vyberáte, ako budeme reagovať na situácie. My si vyberáme, ako necháme ostatných ovplyvňovať našu náladu, naše názory, naše presvedčenia, my si vyberáme skúsenosti, ktoré chceme zažiť. A na ceste do „neznáma – známa“ nám pomáhajú práve tieto náhody či vnútorný hlas, ktorému sme otvorení načúvať. Aj keby všetci išli doľava, ale ty cítiš, že tvoj smer je vpravo tak máš možnosť voľby.Možno ti tvoj vnútorný hlas našepká, že žiadna zmena nenastala na konci vyšľapaného chodníka.


Jednou z najväčších túžob po poznaní bažiacich bytostí je objaviť a napojiť sa na vlastný zdroj „božskej“ energie, pretože iba tej energii budeme srdcom dokonale rozumieť, budeme s ňou v harmónii a vďaka tomuto napojeniu sa nám odkryje tajomný, ale jediný skutočný svet.


Všetky „akože“ náhody, náhodné stretnutia alebo synchronicity tvoriace tento náš tajomný svet sa stanú razom predurčenými. Svet sa zmení. Uvedomíme si, že všetko okolo nás pochádza z tohoto zdroja, z tejto božskej energie. Otvoríme svoje vnímanie, nájdeme svoje vedenie, uvedomíme si, prečo sme naozaj TU a TERAZ. Z tejto perspektívy uvidíme, akí bezmocní sme boli, odrezaní od tejto božskej moci. Nevedomí kompenzovaním tejto slabosti sa snažia manipulovať a živiť energiou druhých a to je dôvod väčšiny konfliktov tohto sveta.Jediným riešením je oddať sa duchovnej premene a poznaniu, znovu sa spojiť s tou božskou energiou, ktorá nás napĺňa nekonečnou láskou, zostruje náš zmysel pre krásu a čistotu, harmóniu a spravodlivosť a pozdvihuje nás na novú úroveň vedomia. Nevedomé schopnosti sa razom reaktivujú a zostria. Na tejto ceste budeme stále viac a viac nasledovať našu intuíciu – ktorá nás bude viesť po správnej ceste, po ktorej budeme spoločne kráčať a ktorá bola pre nás od začiatku predurčená a privedie nás k cieľu – k momentu, kým nedosiahneme - nebo na zemi.


Elaira

💜 Ľudové zhromaždenie živých ľudí https://nzosr.sk/