• vezuel

"Bezpodmienečná láska /Unconditional love"

"Bezpodmienečná láska je známa ako náklonnosť bez akýchkoľvek obmedzení alebo láska bez podmienok."

"Unconditional love is known as affection without any limitations, or love without conditions."


Opis bezpodmienečnej lásky znamená povedať, že niekoho milujete bez ohľadu na to, čo hovorí alebo robí. Prijať vás takých, akí ste..... Láska bez podmienok je nezištný akt.


Netreba si ju ale mýliť s láskou podmienenou, ktorá funguje na princípe kontroly a keď osobu alebo vec nemožno viac „ovládať“, prichádza hnev. To je dôvod, prečo podmienená láska vôbec neprispieva k spokojnosti bábkovodiča.

Aj vášeň je podmienená láskou a dôvodom prečo, keď vášeň vyprchá ju niekedy nahradí nenávisť. Oboje neuveriteľne silné emócie ....


Je možné bezpodmienečne milovať j? A moja odpoveď je: absolútne!
Bezpodmienečná láska však nie je niečo, čo príde len tak ľahko. Je to bezvýhradný pozitívny rešpekt k životu druhého človeka. Musíte sa vzájomne seba starať, aby sa váš vzťah s ľuďmi stal čerešničkou na torte, oproti celej torte. Keď sa ubezpečíte, že vaše vlastné potreby boli naplnené, máte oveľa väčšiu šancu vidieť, že váš vzťah s ostatnými prerastie do vzťahu, ktorý je úctivý a plný lásky.


Každý človek bude mať zlý deň alebo niekedy bude mať zlú náladu. Všetci budeme mať svoje osobné drsné dni. Keď ste však naplnení bezpodmienečnou láskou a navyše tiež bezpodmienečne milovaní, necítite potrebu hrať hry.


Treba mať ale vytvorené tzv. zdravé hranice, koré sú nevyhnutné v prípade ak niekto neustále porušuje vaše pravidlá a osobný priestor.


Bezpodmienečná láska je zakorenená v starostlivosti o inú osobu bez čakania na odplatu. Nemusíte byť s niekým ani v partnerskom vzťahu, aby ste k nemu cítili bezpodmienečnú lásku. Niektorí z nás to cítia hneď od začiatku.


Spriaznená duša ?


Myšlienka „spriaznenej duše“ je taká, že podmienená láska a bezpodmienečná láska sa nakoniec splynú, čím sa táto osoba stane vaším ideálnym partnerom. Problém je v tom, že takéto spojenie je zriedkavé.


Toto je veľmi dôležité mať na pamäti, ak máte pocit, že ste našli svoju spriaznenú dušu, a potom sa veci zvrtnú. Možno sa ukáže, že váš partner je opakom toho, za koho ste si mysleli. Alebo, čo je ešte smutnejšie, možno ste našli svojho ideálneho partnera a oni potom zomreli. Môžem vám však dať nádej, že budete presne vedieť, keď ho/ju tam niekde vonku stretnete, čo vás môže povzbudiť, aby ste pokračovali v boji.

Vezuel ✨.


🌍Napíšte mi: vezuel@unitednewschannel.org

👉🏻Email: contact@unitednewschannel.org

👉🏻Aplikácia UNC: https://apps.wix.com/place-invites/invite-lp/53d67b6c-4a6c-4461-90dc-98c64e26f36d?ref=m_cl

177 views0 comments

Recent Posts

See All