• vezuel

Ningishzidda/Herm, Thoth, Qetzalcoatl a Hermes Trismegistos

Ningishzidda alebo familiárne nazvaný Herm bol synom Enkiho - veliteľa záchrannej ťažobnej nibirskej misie a Ereshkigal (sumerskej kráľovnej podsvetia). Napriek rivalite anunackých bratov Enkiho, Enlila a Enkiho syna Marduka bol jeho mladší brat Ningishzidda/Herm vysoko cenený celou anunackou rodinou.


Základná charasteristika jeho schopností: alchýmia, stavba pyramíd, múdrosť, medicína komunikátor s ľudstvom


Vo svojej egyptskej úlohe Thotha bol Herm „sokolom medzi bohmi“ (vrchný genetický inžinier), „bohom šnúry, ktorá meria Zem“ (kartografom), Anunnakim, ktorý bol vymenovaný za strážcu tajomstiev Veľkých pyramíd v Gíze (architekt), ako aj "boh", ktorý nahradil Hora na tróne veľmi starého Egypta.
Existuje aj hymnus na Ningishziddu, ktorý vyzdvihuje jeho pyramídový dom v Egypte:


„Trvalé miesto, svetlá hora, ktorá bola založená umným spôsobom.

Jeho tmavá skrytá komora je miestom, ktoré vzbudzuje úctu,

Leží v oblasti dohľadu.


Úžasné, jeho spôsoby, ktoré nikto nevie pochopiť,

V krajine štítu je váš podstavec úzko prepletený ako sieť s jemnými okami...

V noci čelíte nebesiam, vaše starodávne miery prevyšujú.


Tvoje vnútro pozná miesto, kde vychádza Utu (boh slnka),

miera jeho šírky je ďaleko.

Princ, ktorého čistá ruka je vystretá,

ktorého bujné a bohaté vlasy splývajú na chrbát -- pán Ningishzidda."


Ningišzidda jednému z najosvietenejších a najznámejších vládcov po-potopného Sumeru poskytol súbor božských inštrukcií, „svätého stylusu“, cez ktoré bolo možné určiť smer a orientáciu veľkého chrámu - Zikkuratu, sedemstupňovej pyramídy. Hermove plány obsahovali informácie na nevyhnutný predpoklad pevného základu schopného podoprieť stavbu. Pravdepodobne niečo v zmysle nepostaviť pyramídu/stavbu/dom na piesku.


V treťom storočí pred Kristom ptolemaiovský kronikár Manetho pripísal Thothovi 36 525 múdrych slov – rovnaký počet primitívnych palcov ako v obvode navrhnutom vo Veľkej pyramíde.


Po po-potopných jadrových vojnách bol svojim starším bratom Mardukom donútený odísť do exilu do Mezoameriky, kde sa stal Herm známym pod menom Quetzalcoatl (operený had) a rozhodol sa slobodne šíriť istú časť vedomostí pre zlepšenie života ovládaného ľudstva. Herm bol zasvätený svojim otcom Enkim aj napriek tomu, že bol mladší syn do najdôležitejšej časti obnovy života - "tajov genetiky". Pravdepodobne sa mnohé priučil, keď sledoval svojho staršieho, nevlastného brata Marduka/Ra v jeho mnohých skúškach a súženiach a rozhodol sa zvoliť premyslenejšiu cestu.