• vezuel

Pandemická zmluva zrušená


Svetové zdravotnícke zhromaždenie sa nedávno zišlo v Ženeve, kde členské štáty Svetovej zdravotníckej organizácie diskutovali o súčasných a budúcich cieľoch pre globálne výzvy v oblasti verejného zdravia. Rozhovory sa uskutočnili s cieľom prediskutovať vyhliadky budúcej pandémie a ako na ňu reagovať. Navrhnuté boli aj úpravy Medzinárodného zdravotného poriadku, či takzvaná kontroverzná pandemická dohoda (Pandemická zmluva). Ale asi pol tucta z týchto krajín, z ktorých väčšina sú rozvojové krajiny sa pozmeňujúcim a doplňujúcim návrhom bráni.


Zmluva pre bohatých a pre bohatých


Bez ohľadu na to všetci uznávajú, že WHO vo svojom plánovaní a implementácii politiky zoči-voči tejto hroznej pandémii úplne zlyhala. Zdá sa však, že WHO nie je pripravená zastaviť epidémiu, a to aj napriek tomu, že počet prípadov sa znížil, prípady kritických chorôb sa znížili a nemocnice už nie sú preplnené.


Svetové zdravotnícke zhromaždenie súhlasilo so začatím „pandemickej zmluvy“ v decembri 2021. Pakt uprednostnil vypracovanie historickej celosvetovej dohody o prevencii, pripravenosti a reakcii na pandémiu.


Podľa Tedrosa Adhanoma Ghebreyesusa, generálneho riaditeľa WHO, je pakt šancou raz za generáciu na zlepšenie globálnej zdravotníckej infraštruktúry s cieľom chrániť a podporovať blaho všetkých ľudí. Neplní však to, čo sľubuje. Zatiaľ čo pandémia COVID-19 viedla k obrovskému zvýšeniu globálneho vplyvu WHO, najmä v rozvojových krajinách, pripravujú sa na ďalšie rozšírenie jej právomocí. Táto dohoda bude použitá ako zbraň na podporu cieľa WHO.
V tejto zmluve o pandémii je klauzula „o reakcii“. Tento prístup má jedinú schopnosť ohroziť slobody a telesnú autonómiu celej svetovej populácie. Reštriktívne blokády, povinné očkovanie, očkovacie pasy, cestovné obmedzenia a ďalšie opatrenia môže WHO strčiť do krku rozvojových krajín.


Brazília, Rusko, India, Čína, Juhoafrická republika, Irán a Malajzia patria medzi krajiny, ktoré vzniesli výhrady voči dodatkom a nevyhlásili im žiadnu podporu. Brazília vyhlásila, že skôr opustí WHO, než by bola podrobená navrhovaným úpravám.


Minulý týždeň sa na internete objavil hashtag „zastavte zmluvu“ (pandemická zmluva), keď sa krajiny obávali, že sa vzdajú suverenity WHO. Naznačuje to, že krajiny sa obávajú, že v budúcnosti nebudú môcť ako suverénny národ rozhodovať o reakciách na pandémiu. Rozvojové krajiny sa obávajú, že akonáhle plánované zmeny vstúpia do platnosti, budú viazané globálnymi zákonmi prijatými nevolenými predstaviteľmi západných mocností.


Vezuel