• vezuel

Pozitívne myslenie

Skutočné pozitívne myslenie nie je popieranie alebo ignorovanie toho negatívneho, ale plné uvedomenie a pochopenie toho, ako sa vysporiadať s negatívnym.


Pozitívne myslenie New Age - tzv. slniečkárov je len falošná oprava, pokus potlačiť vnútorný tlak a biedu, ktoré vznikajú v dôsledku základných mylných predstáv v dôsledku nedostatku vedomia.


So skutočným pozitívnym myslením vaše vedomie podporuje správne vnímanie, ktoré vedie k správnym emóciám a činom, ktoré zodpovedajú danej situácii. Vnímanie, emócie a činy sú vyváženou trojicou, keď je vedomie dostatočné.


Čím menej vedomia človek má, tým je trojica nevyrovnanejšia, s výslednými škodlivými účinkami, ktoré prospievajú negatívnym silám. Nevyvážené vnímanie uľahčuje manipuláciu s vašou realitou a časovou osou a útoky cez medzery vo vašom vedomí. Nevyvážené akcie vedú k sebasabotáži, premeškanej príležitosti na aktívnu ochranu. Nevyvážené emócie vedú buď k mechanizácii duše, alebo k pretečeniu emocionálnej energie, ktorá je pohltená negatívnymi silami, ktoré sa ňou živia.


Získanie povedomia a využitie vedomostí vyvažuje vnímanie, emócie a činy a rieši všetky tieto problémy. Často sa napríklad mylne domnievame, že iní konajú na základe motivácií, ktoré sú identické s našou vlastnou. Za rovnakých okolností sa zdá, že by sme sa správali rovnako. Líšime sa v našich individuálnych skúsenostiach, v tom, aké programy sme asimilovali do našich nervových okruhov, v našich genetických predispozíciách, v tom, čo sme sa naučili, v našej emocionálnej ceste učenia a v orientácii a stupni sofistikovanosti vývoja našej duše. Často je to naša emocionálna cesta učenia, ktorá prostredníctvom kauzálnych princípov a premiešavania časovej osi určuje, do akých okolností sa narodíme a s ktorými sa stretávame počas života. To komplikuje dichotómiu „príroda verzus výchova“ týkajúcu sa ľudského správania.


Napriek tomu predpoklad, že všetci sú si funkčne rovní, vedie k mnohým emocionálnym trápeniam, keď nedokážeme zosúladiť ich správanie s naším vlastným. Paradox vzniká, pretože realita je v rozpore s našimi predpokladmi a naše pokusy vyriešiť paradox bez ďalšieho uvedomovania nám len pretláčajú srdce cez večný brúsny kameň. V takýchto prípadoch je naše vnímanie skreslené.


Falošné pozitívne myslenie by spočívalo skôr v ignorovaní paradoxu ako v jeho riešení. Zmena nášho vnímania prostredníctvom nevedomosti alebo uvedomenia môže viesť k emocionálnemu pokoju. Preto sa v takýchto prípadoch ani neurážame, ani nepokračujeme v udržiavaní paradoxu. To opravuje naše vnímanie a my sa potom môžeme správať primeraným spôsobom bez toho, aby sme rozlievali emocionálnu energiu.
Napríklad, ak rozumiete povahe psychopatov a neroníte slzy za ich vykonštruované drámy. Podobne, ak máte vyvážené vnímanie a podniknete vhodné kroky, ale vaše pocity sú v zmätku, títo éterickí upíri sa držia, aby nasali energiu.


Vo všeobecnosti správne pozitívne myslenie znamená pozerať sa na život z vedomej perspektívy a myslenie/konanie/cítenie spôsobom, ktorý je v súlade s týmto novým chápaním. Čím viac ste si vedomí, tým vyššia je vaša evolúcia, a ak sa vyvíjate smerom k pozitívnej polarite, tým viac rezonujete so svojím Vyšším Ja.


Je pravda, že priťahujete to, na čo sa zameriavate. To však neznamená, že môžete zabrániť tomu, čo ignorujete. Prilákanie pravdepodobných budúcnosti (alebo zlúčenie alternatívnych časových línií) prostredníctvom prejavovania alebo žiadania ničomu „nebráni“, iba zvyšuje pravdepodobnosť tejto zameranej možnosti. Prevencia si vyžaduje nie nevedomosť, ale aktívne využívanie vedomostí.


Ako môžete vedieť, či pozitívne myslenie o niečom je aktom popretia alebo aktom porozumenia?


Niekedy nemôžete. Najlepším postupom je myslieť pozitívne, bez ohľadu na to, ale vždy konajte na základe svojho vedomia a robte to, čo musíte, či už ide o prevenciu, postavenie sa impozantnej sile alebo aktívne odstraňovanie iluzórnych hraníc. Týmto spôsobom prilákate pozitívne skúsenosti, ale tiež podniknete fyzické opatrenia na predchádzanie negatívnym situáciám.


Moje osobné pravidlo, ktoré mi funguje na 100%

Nech je srdce mojím kompasom a intelekt mojou baterkou. Srdce mi ukáže kam mám ísť, intelekt kam kráčam.


Vaše Vyššie Ja sa ničoho nebojí, ani nemá nenávisť, žiarlivosť, pomstu, žiadostivosť alebo chamtivosť. Týmto emóciám sa okrem iných treba vyhýbať, ale nie ich potláčať. Ak ich musíte potlačiť, znamená to, že iba prekrývate chyby vo svojom vnímaní a nie zvyšujete svoje vedomie. Povedomie zvyšujete pozorovaním, premýšľaním, kontempláciou, analyzovaním, teoretizovaním, testov