• vezuel

Pozitívne sily zasahujú, ale len úmerne, aby neporušili rovnováhu


Prečo sa sily temné sily nepokúsili o proces implantátov na ovládanie mysle, ktoré boli pripravené pred storočiami, keď sme vtedy nemali pokročilé zbrane a ovládli svet? Prečo tento pomalý proces infiltrácie, klamania, programovania más atď.


Je to preto, že existujú pravidlá, rovnako ako v športovej hre. Sú tam rozhodcovia. To, že je jedna strana v hre porazená, neznamená, že zasiahnu rozhodcovia. Zasiahnu len vtedy, keď sú porušené pravidlá.


Takže pozitívne sily používajú proporcionálne protiopatrenia. Preto, ak bola hrozba doteraz vykonaná prostredníctvom infiltrácie, podvodu a programovania a práce prostredníctvom ľudí pri moci, aby implementovali určité veci silou, musia použiť taktiku ako pravda, prebudenie, dôkaz, odpor väčšiny.


Ak sa však jedného dňa otvorene prejavia negatívne sily a aktívne prevezmú kontrolu, môžu sa ukázať aj tie pozitívne, aby tomu čelili. Najmä ak sa tým prekračujú niektoré pravidlá.


Ide o to, že všetky strany pracujú v rámci súboru pravidiel, ktoré nechcú alebo nemôžu bez následkov porušiť. Hovorím o skupinách dozorcov tretích strán, ktoré pracujú v mene božského rámca. Problém je v tom, že ak väčšina populácie dobrovoľne s niečím súhlasí a ak je v tom zahrnutá karmická voľba, ktorá slúži nejakému vyššiemu účelu dokonca aj v utrpení, tak božská vôľa a skupiny dozorcov nemôžu zakročiť.


Môžete mať individuálnu osobnú ochranu, ktorá vás cez to dostane, ale to, čo sa stane väčšine má tendenciu byť také, aké to je. História ukazuje, aké zlé veci môžu byť niekedy zlé. Zázraky sa dejú viac na individuálnej úrovni ako na kolektívnej. Pretože individuálne sme jedinečné prípady.