• Elaira

POZNANIE SEBA AKO VEDOMÉHO TVORCU


Prečo majú ľudia pocit, že sa nič nemení v kolektívnej realite, alebo sa mení veľmi pomaly?

Skutočne sa stačí prebudiť z ilúzie „MATRIXU“, našej nevedomej zdieľanej reality a všetko sa začne meniť?

Ak sa skutočne preberieš z kolektívnej hypnózy, ktorá je za existenciou dystopickej reality, v ktorej si doteraz nevedome existoval a prispieval mentálne a fyzicky k jej tvorbe, tak si nevyhnutne uvedomíš, že si to práve TY, kto je schopný vykonať zmenu.

To, že sa tak darí „druhej strane“ udržovať MATRIX pri živote je, že ľudia stratili poznanie o vlastnej tvorivej sile, že ju nevedomky dobrovoľne odovzdali do „rúk“ tím, ktorí to dokázali majstrovsky využiť.

AKO?

Veľa ľudí, pokladajúcich seba za „prebudených“ naďalej zostáva akoby v ďalšej vrstve hypnózy. Akoby im nedochádzalo, že vlastnými myšlienkami a zdieľanými informáciami prispievajú nielen do kolektívneho informačného poľa, ale aj toho svojho individuálneho. A toto informačné pole, ktoré zákonite vygeneruje adekvátne emócie, je „stavebný materiál“ a energia, z ktorého sa automaticky vytvára adekvátna realita. Takže je rozdiel byť seba - vedome alebo nevedome informovaný.

Neustála potreba či až závislosť byť tzv. „v obraze“ je ďalšou ilúziou a pascou „MATRIXU“. Ten tzv. OBRAZ má význam iba do momentu uvedomenia si, že je to len „OBRAZ“ – ďalšia ilúzia reality, ktorá je nám predostieraná, aby sme sa s ňou stotožnili a uverili, že je jediná skutočná a možná a následne v nej žili.

Na ceste k oslobodeniu sa od tejto ilúzie je nevyhnutné si uvedomiť, na aký ZDROJ si napojený a čím ho kŕmiš, aké pocity, emócie a energia z teba vyžarujú.

Nepohneš sa ďalej pokiaľ vedome neprevezmeš kontrolu nad vlastnou tvorbou „priestoru“, v ktorom chceš existovať a vedome sa nezosúladíš s tým, po čom túžiš a vieš, že je pre Teba to najlepšie.

Akonáhle si túto tvorivú moc vezmeš späť do vlastných rúk, zlo, ktoré ťa zaplavovalo prestane existovať, pretože len TY a nikto iný nemá MOC nad Tvojim životom.

A pokiaľ v kolektívnej realite zloženej z individuálnych realít nás, tvorivých bytostí nenastane dostatočný vibračný a rezonančný rozdiel a podmienky dané zákonom stvorenia, budeš naďalej pozorovať reality iných, ktorí sa ešte neprebudili k vlastnej moci, ale pre teba to bude už iba film a ty budeš divák. Prestaneš byť v očakávaní niečoho lepšieho a začneš to tvoriť.

Pokiaľ však toto poznanie nepremeníš na vlastnú skúsenosť, zostanú to len pekné slová na papieri, zostane to len jedna z možných skúseností v nekonečnom poli možností.


Elaira


💜 Ľudové zhromaždenie živých ľudí https://nzosr.sk/


👉🏻Email: contact@unitednewschannel.org


👉🏻 stiahnite si aplikáciu UNC: https://apps.wix.com/place-invites/invite-lp/53d67b6c-4a6c-4461-90dc-98c64e26f36d?ref=m_cl