• vezuel

Prečo sú ľudia s krvnou skupinou RH negatív sledovaní


„... je tu neprerušená pokrvná línia, rané ľudské prototypy (predľudia) na dnešné ľudské bytosti“


Nie všetci Rh negatívni ľudia si všimnú do očí bijúce vniknutia do svojho života, pretože nie všetci sú cieľom. Spravodajské agentúry majú záujem o určitých nosičov, ľudí, ktorí majú kompletný deléciu RhD génu (takmer všetci beloši s Rh negatívnou krvou majú úplnú deléciu RhD génu, u Afričanov a Ázijcov je tento jav extrémne zriedkavý, majú zvyčajne vždy gén RhD, je len neaktívny. Ak majú vymazaný RhD gén, je to spôsobené nedávnym zmiešaním s kaukazskou rasou).


Spravodajské agentúry tiež uprednostňujú Rh negatívnych ľudí, ktorí majú gén CCR5 Delta 32, Je to mutovaná forma génu CCR5 a mutácia je spôsobená deléciou 32 párov báz, ktoré sa normálne nachádzajú na géne CCR5. Tento gén sa nachádza iba v európskych, západoázijských a severoafrických populáciách. Gén CCR5 delta 32 pochádza z kaukazskej rasy a v dôsledku prímesí sa vyskytuje iba v populáciách západnej Ázie a Severnej Afriky a nenachádza sa v populácii subsaharskej Afriky. Tento gén spôsobuje, že ľudia majú odolnosť voči vírusu HIV a iným ochoreniam, ktoré potrebujú proteín CCR5 na vstup do buniek, aby vyvolali infekciu.


Vzácne vymazané gény pochádzajú z kaukazskej rasy a mať tieto gény môže spôsobiť, že sa stanete cieleným jedincom. Môžete zažiť širokú škálu zásahov do svojho života, od jednoduchého monitorovania lekárskych záznamov až po záhadné paranormálne zážitky.Rh negatívni ľudia sú predisponovaní k schopnostiam PSI ( Paranormal sensory information - paranormálne senzorické informácie, Psi je tiež 23. písmenom gréckej abecedy a tradične sa spájalo s psychickými javmi, pretože to bolo prvé písmeno slova psyché, čo znamená „dych“, „duch“, život a „duša“ ) a je pravdepodobnejšie, že budú mať paranormálne zážitky. To je jeden z dôvodov, prečo spravodajské agentúry monitorujú a verbujú Rh negatívnych ľudí.


Bývalý agent MI-6 James Casbolt, ktorý pracoval v operáciách obchodovania s drogami „Black ops“ od polovice do konca 90-tych rokov v Londýne v Anglicku hovoril o čiernych operáciách, ktoré zahŕňajú nábor a štúdium Rh negatívnych ľudí. James sa narodil do "Projektu Mannequin", programu kontroly mysle a genetickej manipulácie, ktorý prevádzkuje Národná bezpečnostná agentúra (NSA) v Spojenom kráľovstve. NSA je americká organizácia, ktorá prevádzkuje projekty v Spojených štátoch aj mimo nich. Projekt Mannequin je britský podprojekt MKUltra, zameraný na ľudí so vzácnou keltskou genetikoua Rh negatívnou krvou.


NSA verbuje keltských Rh negatívnych ľudí, pretože sa domnievajú, že ľudia s touto genetikou majú predispozíciu k paranormálnym zážitkom a psychickým schopnostiam, ako je telepatia, predvídanie a jasnovidectvo. Veria, že psychické schopnosti sú v genetických spomienkach Rh negatívnych krvných línií. Aj keď Rh negatívny jedinec necvičil schopnosti PSI, dá sa na to ľahko vycvičiť.


Vedcov tiež zaujímalo, či ľudia majú genetickú pamäť a či rôzne etnické skupiny majú svoje vlastné jedinečné genetické spomienky. Ten nakoniec dospel k záveru, že ľudia majú genetickú pamäť, pretože Rh negatívni ľudia boli využívaní mnohými spravodajskými agentúrami v množstve rôznych klasifikovaných projektov kvôli ich psychickým genetickým spomienkam.


V roku 1979 sa spravodajské zdroje Spojených štátov dozvedeli, že Sovietsky zväz vynakladá ročne 60 miliónov rubľov na výskum paranormálnych javov. V reakcii na klebety, že Sovietsky zväz mal priaznivé výsledky, začali americké spravodajské služby financovať svoje vlastné výskumné programy. Americká armáda sa veľmi zaujímala o psychické schopnosti a potenciálne využitie takýchto schopností vo vojenských a domácich aplikáciách.


V roku 1979 vo Fort Meade v Marylande založila Obranná spravodajská agentúra jednotku americkej armády neskôr známu ako „Projekt hviezdna brána“, aby zdokonalila umenie psychických síl a použila ich na vojenské účely. Jedným z hlavných účelov Projektu Hviezdna brána bolo vytvoriť plemeno super vojaka, ktorý by mal silné psychické schopnosti, ako napríklad schopnosť stať sa neviditeľným podľa vlastného uváženia, prechádzať stenami a „pohľad na diaľku - remote viewing“; schopnosť vidieť udalosti, ľudí, miesta alebo veci z veľkej diaľky bez použitia sily mysle.


Špičkové spravodajské agentúry a armády sveta vedia, že schopnosti PSI sú skutočné! Tieto schopnosti sa začali pokúšať militarizovať pred viac ako 40 rokmi a od toho času zdokonalili militarizáciu týchto schopností.


Ďalším programom, pre ktorý spravodajské agentúry verbujú Rh negatívnych ľudí, je Project MKUltra, program na kontrolu mysle. Ľudia, ktorí riadia tento program, veria, že Rh negatívni ľudia sú hlavnými kandidátmi na kontrolu mysle na základe traumy kvôli ich genetickým spomienkam.


Rh negatívny kmeň má silnejšie spojenie s „Nephilim“ z Biblie ako Rh pozitívni ľudia. Aj keď sa vám to zdá ako úplný nezmysel, musíme brať fakt, že špičkové spravodajské agentúry sveta veria, že Nephilim existovali, veľmi vážne. Títo ľudia skutočne veria, že v Rh negatívnej ľudskej populácii možno nájsť zvyšky rasy Nephilim.


NSA dokonca zaviedla plán na vystopovanie potomkov Nephilim a túto operáciu nazvali „Projekt Oaktree“.


NSA má záznamy o všetkých občanoch USA. NSA