• Elaira

PRE DETI SVETLA.....(Saint Germain - preklad)

Hovorím Vám, že svet, ako ho vidíte, nie je skutočný....

Má iba moc ovplyvňovať ľudstvo prostredníctvom jeho pozornosti, ktorú na ňom udržuje. Ale chcem, aby ste vy, ktorí dnes počúvate, pochopili, že Vás nemôže zasiahnuť ani jedna neharmonická záležitosť, vec, iba ak prostredníctvom sily Vášho videnia, Vášho fyzického zraku alebo sily Vašej pozornosti.


Keď je Vaša pozornosť zameraná na vec alebo situáciu, vkladáte do nej svoju životnú energiu, a jej kvalita, pokiaľ je v nesúlade s Vami sa vráti a nájde si prejavenie vo Vašom svete.

Iba tento jediný bod, pokiaľ by ho ľudstvo pochopilo a ovládlo, by úplne uzavrel svet, ktorý vidíte - mimo Váš svet.

Jediným dôvodom, prečo sa dnes ocitáte v akýchkoľvek obmedzujúcich podmienkach, je to, že ste dali MOC svetu, ktorý pozorujete a ktorý Vám a Vášmu fyzickému telu hovorí:

„Ste obmedzení.“

Vaša pozornosť odňatá z akéhokoľvek neharmonického prejavu vo vonkajšom svete spôsobí, že ten sa rozpustí a zmizne, pretože nemá „Váš život“, vašu životnú energiu, aby sa ním živil, aby ho udržal.

Preto Vám hovorím, buďte v tomto pevní a nepoddajní.

Nenechajte svoju pozornosť, aby bola spútaná obmedzujúcimi podmienkami, a záležitosťami, ktoré s Vami nerezonujú, ktoré Vás pripravujú o plnosť pôsobenia života. Odveďte pozornosť od všetkých obmedzujúcich a rušivých podmienok.

Vráťte ich Životu, kam patria.

JA SOM tá veliaca BOŽIA PRÍTOMNOSŤ“,

je Plameňom BOHA,

JEHO Majstrovskou prítomnosťou,

ktorá je ukotvená v srdci každého BOŽIEHO dieťaťa.

V niektorých je to iba iskra, ale tá sa môže správnym vetrom rozhorieť do tvorivého ohňa. Táto mocná Prítomnosť, BOH vo Vás, je v svojich nekonečných činnostiach alebo prejavoch tým Všadeprítomným Tvorením, ktorý môžu použiť všetci bez obmedzenia, pokiaľ vylúčia zo svojho „poznania“ vonkajšie ilúzie, pokiaľ odvrátia svoju pozornosť od tohto preludu, ktorý ich nekonečné dlhé roky upútaval.


„Kto hľadá SVETLO, ten sa chopí opäť tohto Žezla Moci!“


Pokiaľ sú žiaci k sebe a k svojmu Božstvu a k tej JA SOM Prítomnosti úprimní a všetko, čo im prináša vnútorný nesúlad vytrhnú, budú potom schopní cítiť to Mocné Svetlo a Žiarenie tohto Veľkého Božského JA , a bude sa im zdať veľmi ľahké realizovať tú Veľkú JA SOM PRÍTOMNOSŤ v láske a harmónii.