• Elaira

PREBUDENIE ?

„Žiť život s radosťou je v dnešných časoch luxus“. Túto vetu som si dnes „náhodou“ vypočula pri nákupe v jednom nemenovanom obchode. Zvyčajne sa už nenechávam vtiahnuť do myšlienkových foriem iných ľudí, ale táto veta ma inšpirovala sa zamyslieť.


Opäť sa mi vynoril obraz ľudí zameriavajúcich pozornosť na počúvanie rovnakých slov, rovnaké opisovanie vymysleného príbehu ( posledné obdobie otrepaný kód C19 vystriedali iné „zaručené katastrofické“ scenáre) a sledovanie rovnakých obrázkov. Dokonca aj sociálne siete, ktoré na začiatku slúžili na vzájomné prepájanie sa a na zdieľanie osobných záležitostí sa zmenili na spravodajský a informačný chaos, kde sa stratila akákoľvek osobná výpovedná hodnota zdieľaného.

Žiaľ vďaka tomuto kolektívu ľudí, ktorý netuší, že ich pozornosť bola zmanipulovaná, sa vytvára obrovská energia na vytvorenie myšlienkovej formy, ktorá je vlastne vibračným programom a nesie inštrukcie k manifestácii v kolektívnej realite. V dnešnej dobe už nezáleží na tom, či sú to také alebo onaké média, vždy v sebe nesú schopnosť upútať vašu pozornosť a tým manipulovať s vašou predstavivosťou a vďaka tomu deaktivujú vašu jedinečnú kreatívnu energiu prichystanú prejaviť a manifestovať vlastnú chcenú realitu. Predstavivosť je veľmi cenný nástroj, pretože v nej sú všetky myšlienky reálne a máme ju nepretržite k dispozícii. Cvičí a rozvíja našu pozornosť zameriavať sa na to, čo v živote chceme zažiť. Veľmi zjednodušene povedané život žijeme prostredníctvom svojej pozornosti. Pozornosť je energia, uvedomenie si bdelej prítomnosti a prostredníctvom nej si uplatňujeme jeden z najvyšších zákonov stvorenia a to slobodnú vôľu.


Každý človek rozhoduje o tom, kam smeruje svoju pozornosť, či ju bude slobodne rozvíjať a používať alebo si ju nechá manipulovať.

Veľa ľudí sa pokladá za tzv. prebudených pretože odkryli ilúziu reality, ktorá nám bola predostieraná, no nemyslím si, že prebudenie sa skrýva iba v tomto odhalení. Uvedomenie si vlastnej sily a napojenie sa na ňu je najprirodzenejším, ale aj najvzácnejším prejavom prebudenej mysle. Je to tiež poznanie, že myšlienky, pocity, túžby či emócie sú projekciou energie vychádzajúcej z vlastných osobných presvedčení a tým opäť a znovu zažívaných skúseností, ktoré nám tieto presvedčenia potvrdzujú. Keď si však začneme tieto presvedčenia uvedomovať a následne tvorivo meniť, začneme chod vlastného života riadiť a prestávame byť v reaktívnom postoji na náhodné udalosti života. Ruka v ruke s týmto poznaním však prichádza aj k uznaniu zodpovednosti za to, čo tvoríme. No a v tejto fáze sa nedá už hovoriť o nevedomom tvorení. Skutočne tzv. prebudený človek je v prvom rade zodpovedný k vlastným myšlienkovým projekciám a obsahom, slovám a činom, ktoré sám zdieľa a tým tvorí konkrétnu vibračnú frekvenciu, ktorá ho postaví do adekvátnej verzie reality. Konkrétna vibračná frekvencia sa tvorí nielen individuálne ale aj kolektívne. Preto ak zmeníte seba, vlnovým efektom prispievate aj k zmene kolektívnej reality.


Akonáhle prevezmete túto zodpovednosť na určité obdobie zmĺknete, pretože budete veľmi pozorne zvažovať k akému informačnému poľu sa necháte pritiahnuť, aké slová použijete v komunikáciách, na aké „akcie“ sa rozhodnete reagovať, v spoločnosti akých ľudí budete chcieť zdieľať svoju energiu, aký zámer si vytvoríte alebo k akému zámeru sa pripojíte, aby ste mohli spolutvoriť. Byť vedomým „prebudeným“ človekom so skutočnou schopnosťou tvoriť a manifestovať však nie je okamžité a určite nie zadarmo. Cena, ktorá sa za to platí je energia vynaložená na proces spoznávania sa a ochota pracovať na svojej premene. Veľa ľudí pozná vetu: „Zmeň seba a zmeníš svet“, ale málokto pochopil význam tohto posolstva. Je to často náročný a v určitých chvíľach aj bolestivý proces, v ktorom sa stretávame s vlastnými tieňmi a vyžaduje to aj kus odvahy začať byť k sebe úprimný a poctivý. Ale to už je iná téma.

Energie sa zrýchľujú a medzera medzi myšlienkami a ich manifestáciou sa skracuje. Viete si predstaviť, že by ste žili v priestore, kde sa vám vaše myšlienky okamžite manifestujú? Myslíte si, že ste schopní ustáť tieto energie, a ako dlho by to trvalo? Z môjho pohľadu je toto to známe delenie zrna od pliev.

Podstata akejkoľvek reality sa môže javiť oddelená od všetkého ostatného (kvantový prístup)aj keď všetko v existencii je prepojené rovnakou životnou energiou.

Búrlivá transformácia ktorá sa v týchto časoch premáva po našej planéte, v našich vrstvách existencie prináša množstvo príležitostí ako začať nazerať na realitu v novom „SVETLE“ a ako v tomto novom „SVETLE“ začať vnímať samých seba a existenciu vôbec.


Žijeme teraz a tu, aby sme zborili a pretvorili všetky paradigmy definujúce náš spôsob existencie. Neexistuje žiadna udalosť, ktorá by bola taká nevyhnutná, aby bola odolná voči sústredenému zámeru prebudených vedomých bytostí!


Elaira

💜 Ľudové zhromaždenie živých ľudí https://nzosr.sk/


👉🏻Email: contact@unitednewschannel.org


👉🏻 stiahnite si aplikáciu UNC: https://apps.wix.com/place-invites/invite-lp/53d67b6c-4a6c-4461-90dc-98c64e26f36d?ref=m_cl

252 views0 comments

Recent Posts

See All