• vezuel

Projekt mostnej zóny 3D do 5D hustoty


Tento projekt môžete nájsť v odtajnených spisoch CIA pod názvom "Bridge Zone Project" a zahŕňala úplné posunutie Zeme z časového cyklu HU-1, čo je udalosť, ktorá sa prirodzene nevyskytne až do druhej morfogenetickej vlny druhého cyklu vzostupu, počas prirodzeného Doreadeshi v roku 4239 nášho letopočtu.


Keďže Strážcovia Zeme nemohli potlačiť odpor Drakoniánov zo Zeta Reticuli proti zamýšľanej evolúcii Zeme, namiesto toho by posunuli Zem z cesty Drakoniánov. Strážcovia teda začali vytvárať umelé časové kontinuum medzi treťou a štvrtou dimenziou, do ktorého by Zem prešla v roku 2017.


Tým, že Zem bola úspešne posunutá a jej frekvencia dostatočne zvýšená, drakoniáni stratili kontrolu nad svojim frekvenčným plotom a svojimi ľudskými zajatcami v cykle 4 hustoty.


Aby sa ľudstvo presunulo do Zóny mosta so Zemou, populácia musela v posledných rokoch od 2017 zostaviť svoju DNA na úroveň 4,5 vlákna a minimálne 8 % muselo zostaviť piate vlákno DNA. Spolu s tým 144 000 jednotlivcov potrebovalo úplne zostaviť šieste vlákno, stelesniť celý svoj Matrix duší a začať zostavovať siedme-dvanáste vlákna.


Toto zrýchlenie ľudského genetického odtlačku uvoľnilo pečaťe 4 hustoty, ktoré bnám boli vložené drakoniánmi zo všetkých ľudských rás, súčasných aj budúcich, a umožnilo rýchlosť zemskej siete zvýšiť dostatočne vysoko na to, aby zostala v zóne mosta.Myšlienka presunu planetárneho telesa z jedného kontinua do druhého sa môže zdať dosť poburujúca pre civilizáciu, ktorá ešte nemá funkčné pochopenie multidimenzionálnej fyziky.

Uisťujeme vás, že takýto postup je určite skutočný a platný z hľadiska štrukturálnej energetickej dynamiky Matice času.


Planétam a civilizáciám je väčšinou umožnené, aby sa vyvíjali v priebehu ich vlastného vývoja, podľa vlastných rozhodnutí a stretávania sa s dôsledkami týchto rozhodnutí. Ale občas sa planéta a jej národy dostanú do problémov, ktoré majú ďalekosiahle dôsledky pre početné planetárne systémy, a v týchto prípadoch je povolený zásah do priebehu evolúcie,


Zem a ľudská populácia prešla za posledné roky sériami hviezdnych aktivácií ako súčasti prirodzeného 25,556-ročného cyklu Euiago na Zemi. Aurické pole planéty a populácie Zeme prešla medzi rokmi 2000-2017 transformáciou.


Aby ste dosiahli Vzostup do Mostovej zóny Zeme a vyhli sa uväzneniu v časovom cykle D-3, musí sa uskutočniť minimálne jeden a pol osobnej Hviezdnej Aktivácie.


Dokázali ste to ?


Vezuel 💜 💜 Ľudové zhromaždenie živých ľudí https://nzosr.sk/ 👉🏻Email: contact@unitednewschannel.org vezuel@unitednewschannel.org 👉🏻 stiahnite si aplikáciu UNC: https://apps.wix.com/place-invites/invite-lp/53d67b6c-4a6c-4461-90dc-98c64e26f36d?ref=m_cl

💜 Odoberajte môj Youtube kanál: https://www.youtube.com/channel/UCHsnDg0ZLFsPi921dvV13kA