• vezuel

Skorumpovaný Matrix


Matrix, z ktorého sa predierame von, bol uvedený do režimu overdrive.

Zlí kontrolóri sa snažia čeliť tomuto ľudskému prebudeniu, ktoré práve prebieha.


Agendou týchto predátorov je uzamknúť čo najviac ľudí do časovej slučky, frekvenčného väzenia predtým, ako sa príležitosť uzavrie počas tohto prechodného obdobia.


Ľudstvo je uvádzané do nového spôsobu bytia. Sú to náročné časy, ale aj vzrušujúce a mnohí z nás sem prišli kvôli tejto re-evolúcii, keď si začíname pamätať svoju pravú identitu.


Čím hlbšie pôjdete, tým bližšie sa dostanete k jadru zrady ľudskej rasy. Matrix, v ktorom žijeme a ktorý vo všetkých smeroch spôsobuje systémové zlyhanie biosystémov Zeme, vytvára na väzenskej planéte iba otrokárske prostredie, ktorého jediným výsledkom je zničenie.


Aby ste zotročili rasu, vezmite jej minulosť !


Čítali ste moje predchádzajúce príspevky, v ktorých hovorím o odobratí identity, pôvodu a spomienok kultúry, čo je také škodlivé.


Prijmite svoju rasu, farbu a jej pôvod.


Nenechajte svoju kultúru zomrieť.


Táto protiľudská agenda znížila náš ľudský plán tým, že podnietila umelý program využívajúci chemickú, elektromagnetickú, politickú a náboženskú manipuláciu.


Táto manipulácia vychováva patologických, poslušných otrokov.


Sme uväznení v Matrixe generovanom našimi vlastnými zmutovanými genetickými programami a frekvenčnou spätnou väzbou našimi chemicky zmenenými mozgovými vlnami.

Jediným výsledkom je zničenie.


Aby bolo ľudstvo slobodné, musíme pochopiť identitu tých, ktorí manipulujú našu realitu, ale musíme vzkriesiť pôvodný ľudský plán pred našou genetickou modifikáciou/downgradom.

Musíme dostať našu DNA späť online. V tomto pláne je šablóna, ktorá spustí elektromagnetickú disociáciu z tejto syntetickej Matrice. To znamená, naše prebudenie.


Verím, že toto sa momentálne deje mnohým.


V manipulácii ľudstva negatívnou agendou sú nedostatky, ktoré sú čoraz zreteľnejšie a predvídateľnejšie a ich zúfalé činy sa odrážajú v našej súčasnej realite. Rovnaké vzory, rôzne spôsoby.


Všetci z vás, ktorí sa v tomto čase prebúdzate