• Elaira

„SKUTOČNÁ SLOBODA“

Každý jeden okamih života je príležitosťou k tomu ako sa stať slobodným. Najväčšou túžbou, ktorá horí v každom ľudskom srdci je túžba po slobode, pretože len slobodné srdce dokáže skutočne milovať a tvoriť. A je to aj najväčší dar, ktorý nám bol našim Stvoriteľom venovaný.

Čítame a počúvame, aby sme povstali a bojovali za svoju slobodu. História a naše skúsenosti nám však ukázali, že takto vybojovaná „sloboda“ je zakaždým dočasnou ilúziou, z ktorej sme sa skôr či neskôr prebrali. Skutočnú slobodu nedeterminuje to, čo sa deje vôkol, skutočná sloboda je „STAV“. Stav vedomia rovnako ako bezpodmienečná láska. Nedá sa očakávať slobodný svet – realita vonku, keď nie je najskôr v tebe. Môžeš k nej kráčať horizontálne po línii času, a nikdy k nej nedorazíš. A niekedy stačí malý krok na „rebríku vibrácií smerom nahor“ a vedomie sa natoľko rozšíri, že akonáhle začneš rezonovať so skutočnou slobodou - tak sa ňou stávaš. Stávaš sa vedome slobodným. A tvoja realita tento stav začne okamžite odzrkadľovať.


Vedome slobodný človek môže byť zavretý vo väzenskej cele a napriek tomu ostáva slobodným. Viem, príklad pritiahnutý za vlasy, pretože takto slobodný človek si takúto realitu nikdy nevytvorí, iba ak by sa preto slobodne rozhodol z iných dôvodov, napríklad zažiť takú skúsenosť. Ľudstvo má príležitosť sa oslobodiť len cestou individuálne dosiahnutého stavu slobody. A čím viac z nás tento stav dosiahne, tým skôr sa to odzrkadlí aj v kolektívnej realite. Skutočné boje za slobodu sa nedejú na uliciach a bojových poliach, ale na úrovniach vedomia. Nie sú k tomu potrebné zbrane ani čas. Môže sa to stať okamžite, keď sa v jednom okamihu svojho života rozhodneš túto skúsenosť zažiť.


Jedným z prvých náznakov skutočne prežívanej slobody je, že prestaneš posudzovať. Prestaneš mať potrebu posudzovať a vyjadrovať svoj názor k vonkajšej realite, pretože vieš, že vlastne súdiš seba samého. Je to skôr o tom, že si v istom okamihu uvedomíš, že to, čo sa ti odzrkadľuje v tvojej realite nie je ani dobré ani zlé, že to, čo sa ti ponúka, je len nekonečnou príležitosťou vyberať si zo skúseností, ktoré chceš zažiť. Čo ťa však spätne prekvapí je, že z pohľadu jazyka duality sa postupne tzv. ponuka skúseností mení z horších na menej horšie k lepším a ešte lepším a krajším vďaka tomu, že pochopíš, že cesta k slobode je cestou srdca a nie hlavy. Stane sa to tvorivou hrou až do momentu, keď sa rozhodneš už neposudzovať ani tie ponuky, ale plne necháš prúdiť život len tak v súznení so svojim SRDCOM. Vtedy sa stávaš vedome slobodnou bytosťou.


elaira

151 views0 comments