• vezuel

Sol 3466: Na Marse bol nájdený vchod do tajného podzemného tunela
Tento obrázok bol nasnímaný kamerou Mast Camera (Mastcam) na palube Mars roveru Curiosity NASA na Sol 3466 (2022-05-07 07:58:16 UTC).

Obrázok: NASA/JPL-Caltech/MSSS

Detailná fotografia "Marťanskej rezidencie":Na Marse 3 bol nájdený vchod do tajného podzemného tunela


Počas rokov skúmania červenej planéty tam rôzni ufológovi