• vezuel

Stav Matrixu - update

Systém strojnásobil svoje úsilie pripútať nás k sebe za každú cenu, aby udržal našu pozornosť.Najmocnejšia zbraň proti Matrixu je naša ľahostajnosť, nereagovanie a neobzeranie sa za tým, čo bolo.


Pokusy sú stále rovnaké. Bez vonkajšieho zásahu nevznikne žiadny konflikt. Od malicherných hádok, zlomyseľného slova a rodinných tragédií až po revolúcie a globálne vojny. Rozdeľuj a panuj. Stačí si spomenúť na seba pri výbuchu hnevu či zúfalstva a pochopíme, že naše činy, slová a myšlienky nepatria vždy výlučne nám.

Porovnajte so správaním elít a nimi poverených autorít. Po celom svete sú globálne sily pôsobiace synchrónne v zákulisí, hoci verejne demonštrujú konfrontáciu a nesúhlas až do bodu straty pulzu. Ale ich úlohy sú starostlivo kalibrované, improvizácia povolená v rámci vopred zostaveného scenára.


Akty agresie a násilia sa človek nedopúšťa na základe žiarlivosti, nepriateľstva, strachu a chamtivosti alebo nenávisti. Toto všetko sú predovšetkým programy používané systémom a jeho správcami. Každý program spúšťa neviditeľný príjemca v momente emocionálneho výbuchu.


Aké sú jeho vibrácie a aké sú ich parametre v Hertzoch? Tu je najmenší zoznam energetických vplyvov, ktorými sú krajiny a kontinenty riadené:


strach – od 0,2 do 2,2 Hz

odpor – od 0,6 do 3,3 Hz

zúrivosť-0,5 Hz

pýcha – 0,8 Hz

podráždenie – od 0,9 do 3,8 Hz

vznetlivosť-0,9 Hz

hnev-1,4 Hz

pohŕdanie-1,5 Hz

nadradenosť-1,9 Hz


Príjemca nečaká na vhodné konflikty neustále ich vytvára a provokuje, riadi a spúšťa v správnom čase a regióne pre seba. Robí to takmer otvorene len preto, že mu to dovolíme, pričom sa zúčastňuje jeho hier na úrovni našich činov, myšlienok a emócií. My sami kŕmime našou negativitou Matrix.Príslušné sily sú hlavne na astrálnej a éterickej rovine. Ale vo fyzických telách je ich veľa tiež, najmä medzi vládnucou elitou. Manipulujú s tými, ktorí tiež vyzerajú ako ľudia, ale nie sú, pretože už dávno stratili svoju ľudskosť.


Dlho prebiehala vojna o duše ľudí na planéte. Toto je hybridná vojna vrátane genetických informácií.


Náš príbeh je príbehom genetického Armagedonu.


Spočíva v oddelení zŕn od pliev, slobodných od otrokov, tvorcov od vyhnaných oviec.


Toto oddelenie sa deje práve teraz a my to dobre cítime a vidíme.


Vonkajšia vojna sa zastaví len vtedy, keď si to sami želáme, zastavíme vnútornú vojnu, odmietneme sa obetovať a bojovať s ostatnými.
Dnešná situácia je nám daná, aby sme aktivovali staré genetické kódy, ktoré nás spájajú do jedného celku. Tieto genetické kódy boli nečinné po celé tisícročia, ale teraz je čas ich poháňať pod vplyvom nových kvantových energií prichádzajúcich na Zem z Galaktického centra. Náhle