• vezuel

Svetová poštová únia je zodpovedná za celosvetové používanie káblového a bezdrôtového pripojenia

Updated: Jul 16Všetko, čo sa v tomto kontexte deje, všetko sa napája na UPU a UPU za to vyberá licenčné poplatky. Ak ich niekto chce použiť, musí UPU zaplatiť poplatky. A tak je UPU taká inkasná agentúra, ktorá ´´sa´´ používa na výber licenčných poplatkov za používanie káblových a bezdrôtových sietí. Niečo také je zriadené v každej krajine , v Spolkovej republike je to Federálna sieťová agentúra. V každej krajine je niečo. Sublicencie sú ďalej distribuované Telekomu, do O2 a nech už sa volajú akokoľvek, EnBW. Raz som mal rozhovor so zamestnancom EnBW a v istom momente mi v úplnom zúfalstve povedal: ´´Čo vlastne od nás chceš, len zbierame peniaze.´´ Tak som mu povedal: ´´Ach, vy ste práve taká Agentúra na vymáhanie pohľadávok Federálnej sieťovej agentúry.´´ Na druhej strane prekvapené ticho, bol to priamy zásah.


Tým sa však UPU nekončí. Zbiera peniaze, na siete, UPU kontroluje celú oblasť komunikácie, riadi všetky poštovné služby. Každý list, balík, bez ohľadu na to, čo to je, licenčný poplatok musí byť zaplatený UPU. Na všetkých známkach má podiel Svetová poštová únia. Ak balík nie je pod licenciou, ak na ňom nie sú žiadne známky alebo iné identifikačné znaky, ktoré naznačujú, že sa dodržiava Všeobecná poštová zmluva, potom nasleduje trest.

So Svetovou poštovou úniou sme ale ešte neskončili.


Universal Postal Union má ešte niečo, o čom málokto vie. Universal Postal Union je vydavateľom vojenských zákonov a to je podstatnejšie. Takže UPU vydáva vojenské zákony, ktoré sú tajné. Nenájdeme ich nikde. Tiež mi vždy odmietli vojenské zákony odovzdať, pretože presne vedeli, čo s tým robím a riziko bolo potom na nich ale príliš veľké.

Takže UPU kontroluje armádu, pretože kto tvorí zákony, kontroluje. Mali sme to tu už predtým.

Tí, ktorí si zaisťujú kontrolu. Čo sú to zákony? Pamätajte: Zákony nie sú ničím viac ako zmluvné podmienky používania osôb. To je všetko. Takže ak UPU vydáva /emituje vojenské zákony potom je na to aj ústava v UPU. Musí existovať Ústava

k emisiám vojenských osôb. Tieto vojenské osoby sú tiež imúnne voči Trestnému zákonu, atď. a vnútroštátnej legislatíve, ale podliehajú vojenskému právu. Na zopakovanie, osoba z Nemecka, podlieha základnému zákonu, pravdepodobne ústave a všetkým zákonom.


To znamená, že podmienky používania pre osobu sa nazývajú zákony,federálne zákony. Týkajú sa ale len ľudí zo spolkovej republiky. Na vojenský personál sa vzťahujú vojenské zákony. Na vojenskú osobu sa nevzťahuje jurisdikcia federálnej republikánskej osoby a teda vojenské osoby sú imúnne voči

uplatňovaniu zákonov AGBs Spolkovej republiky. To platí aj pre USA, to platí pre Rusko a všeobecne.