• vezuel

Tekuté svetlo - jediné Večné Živé Svetlo


Najvyššia intenzita posunu, ktorý sa teraz deje na planéte, privolala do akcie mnoho bytostí z celého Multivesmíru. Mnohé neboli nikdy vystavené poľu vedomia tejto planéty ani úrovni 3D hustoty.


Vzájomnou spoluprácou vytvárania viacerých dimenzií, ktoré sa všetky spájajú, aby umiestnili svoju kombinovanú tvorivú silu do jedného ohnisk. Kolektívny génius je zo všetkých častí zdokonalených do rovnakej hodnoty a zlúčených do novej siete skúseností v rámci Božieho Univerzálneho Plánu Stvorenia.


Všetky časti zaznamenaného zážitku vedomia sú rovnaké a predsa, keď sa spoja, vytvárajú alchymickú silu úplne novú v procese stvorenia. Výsledkom procesu transmutácie je úplne nová aktualizácia potenciálneho stelesnenia a presahuje to našu planétu, našu slnečnú sústavu, naše galaxie a dokonca aj náš lokálny Vesmír.


Na našej planéte v tomto čase existujú multidimenzionálne priesečníky smerujúce silu Tekutého Života za účelom dosiahnutia cieľa fyzicky stelesneného Tekutého Svetla. Tí, ktorí sú očistení a zdieľajú prospešný cieľ, ktorý prekráča potreby ega, osobné túžby a selektívny druhový záujem. Od nás sa vyžaduje, aby sme povstali a slúžili väčšiemu celku a osudu celej ľudskej rasy a jej prototypu pre vesmírne stvorenia.


Naplneným osudom je návrat Tekutého Svetla a zapálenie jeho úplného vzoru Univerzálnej Kryštálovej Hviezdy vo fyzickej populácii Ľudských Bytostí na tejto planéte. Táto štruktúra obsahuje množstvo laterálnych entít, ľudských aj neľudských, ktoré sa snažia dosiahnuť potenciál pre univerzálnu kolektívnu vzostupnú časovú os. Čas slobody pre budúcnosť ľudstva a všetkých bytostí, ktoré si vo svojom srdci zvolia slobodu. Je to Tekuté Svetlo a je prísľubom Pravej slobody pre všetkých.Počas eónov času bol náš Vesmír založený na Jednom Večnom Zdroji, ktorý sa rozdelil do viacerých úrovní prostredníctvom dvojíc protikladov. Počas mnohých tisícročí sa mnohé obrovské skupiny entít snažili vytvoriť a replikovať pôvodné kódy prostredníctvom mentálnych zákonov, ktoré sa rozhodli napísať pre seba.


Tieto mentálne zákony boli matrixom umelo ohnutého svetla, prostredníctvom ktorého mohol jeho "Stvoriteľ" - skupinová entita manipulovať s realitou, aby vykonávala kontrolované akcie správania vo svojich prejavoch. Keďže svoje prejavené stvorenie považovalo za vlastníctvo, ako otroka, cítilo sa oprávnené manipulovať a ovládať formy života podľa svojej vlastnej osobnej agendy. Matrix ohnutého svetla a umelé hologramy ohnutého svetla premietnuté do planetárnej architektúry boli navrhnuté tak, aby oslobodili svojho tvorcu od následkov osobnej energetickej činnosti a preniesli svoju zodpovednosť za karmickú záťaž na iného.


"Stratégia ukrižovania" je príkladom umelo ohnutej svetelnej architektúry na vytvorenie mentálneho archetypu a teda systému viery spásy ako požiadavky prostredníctvom vykúpenia. Táto akcia vytvorila sprostredkovateľov, falošných bohov, ktorí zasahujú do priameho vzťahu ľudskej bytosti k zdroju Boha. Korekcia nerovnováhy sa momentálne obnovuje.Každá Entita je viazaná na univerzálnu pravdu príčiny a následku a je zodpovedná za používanie životnej sily, a smer. Na konci vývojového cyklu sú brané na zodpovednosť,v energetickej fyzike, ktorá riadi prírodné zákony rovnováhy. Keďže ide o umelú realitu, formy ohnutého svetla nakoniec odumierajú a kalcifikujú sa zamrznutým mŕtvym svetlom, čím ďalej poškodzujú a ničia pôvodné tvorivé polia živého svetla. Čím väčšia škoda vznikla, tým viac skreslená sa realita stáva.


Mŕtve svetlo spôsobilo problémy v časových líniach, pretože čoraz viac entít sa stávalo mŕtvymi, bez duše a padlými. Ohnutejšie matrice umelého svetla a frekvenčné statické siete boli navrhnuté tak, aby presúvali mŕtve polia alebo fantómové priestory na chrbát ľudí, aby uniesli váhu energetického odpadu. Ľudia boli recyklovaní na ich použitie a ľudská duša bola zaťažená zotročením masívneho karmického prekrývania zaťaženého do tejto hustoty rôznymi entitami.