• vezuel

Tvorba skutočnej reality 2


Používanie správneho prejavovania a žiadania v spojení s iniciatívou a konaním z vašej strany je najrýchlejší spôsob, ako sa naučiť lekcie, ktoré ste sa sem prišli naučiť. Manifestácia je spôsob, akým používate svoje metafyzické schopnosti na synchronické ovplyvňovanie zložiek vašej reality, vrátane nižších bytostí slobodnej vôle v nej, aby váš život nebol zbytočne ťažký.


Žiadosť je spôsob, akým umožňujete vyšším silám vo vašej sieti, aby na vás dohliadali a viedli vás smerom k tomu, čo je najlepšie pre váš vývoj a robili veci, ktoré jednoducho nemôžete robiť kvôli vašim praktickým obmedzeniam.


Vedenie, ochrana a ľahkosť získaná týmito dvoma metódami iba uvoľňuje cestu životom, ale stále musíte vynaložiť úsilie, aby ste napredovali a posúvali sa vpred. To je dôvod, prečo prejavovanie a žiadanie (dve zložky vytvárania reality) tvoria len polovicu správneho života. Druhá polovica je osobné úsilie a činy.


Tieto dve veci sú dostatočné na vytvorenie všetkého, čo človek potrebuje.


Tu je príklad vyváženého uplatňovania princípov tvorby reality s osobným konaním:


Povedzme, že chcete získať lepšiu prácu. Len prejavenie a vyžiadanie často na to nestačí, ak nevynaložíte osobné úsilie na rozoslanie životopisov a nechodíte na pohovory. Aj keď je to možné, je veľmi nepravdepodobné, že môžete jednoducho sedieť doma pri telefóne a očakávať, že vám z ničoho nič zavolá spoločnosť a ponúkne vám prácu, ktorú chcete. Okrem vytvárania reality je na dosiahnutie výsledkov absolútne nevyhnutné osobné úsilie.


Na druhej strane zvážte možnosť, že ste príliš skeptickí alebo hrdí na to, aby ste čo i len vyskúšali správne vytváranie reality. V tomto prípade môžete posielať životopisy a chodiť na pohovory, no zistíte, že vaše „šťastie“ chýba. Na zabezpečenie tejto lepšej práce musíte vynaložiť veľké množstvo úsilia. Ak však vytvárate realitu, zistíte, že vaše šťastie pribúda a dokonalá práca sa objaví už po niekoľkých pokusoch. V takom prípade by ste vynaložili dostatok osobného úsilia na to, aby ste sa naučili požadovanú lekciu, ale keďže ste využili vytváranie reality, ktorá je súčasťou vášho balíka životných nástrojov, nemuseli ste zápasiť s väčšou bolesťou, ako je potrebné.


V praxi však vaše Vyššie Ja nakoniec rozhodne, čo je pre vás najlepšie. Ak je vaše úsilie pri vytváraní reality v rozpore s úsudkom vášho vyššieho ja, nepodarí sa vám získať to, čo chcete. Často neskôr zistíte, že to, čo ste chceli, by bol naozaj zlý nápad, keby ste to dostali.


Ale pamätajte, že čo sa prejavovania týka, môžete ovplyvniť realitu, keď neporušuje slobodnú vôľu nikoho. Pamätajte tiež, že slobodná vôľa nemôže byť porušená, ak nie je využívaná, a tento fakt sám osebe umožňuje vytvárať úžasné synchronicity, ktoré nespôsobujú žiadnu duchovnú ujmu, len prejavovaním svojich cnostných túžob. Takže nemusíte byť „vysoko vyvinutí“ (nech to pre vás znamená čokoľvek), len viac vyvinutí ako zložky reality, ktoré potrebujete zmeniť, aby ste naplnili svoj prejav.