• vezuel

Tvorba skutočnej reality 3 - prejavenie

Prejaviť sa znamená zmeniť svoju realitu bez použitia fyzickej akcie. Je to facilitátor fyzického konania, nie jeho nahradenie. Základom prejavovania je použitie mysle na vytvorenie alebo hľadanie alternatívnej časovej osi, alternatívnej možnosti k tomu, ako sa veci teraz majú alebo s najväčšou pravdepodobnosťou budú v krátkom čase vyvíjať. Súčasná realita a tá alternatívna realita musia byť zhodné, aby sa prejavené zmeny zhmotnili.


Ako presne to človek robí, sa líši od človeka k človeku. Čo funguje pre jedného, ​​nemusí fungovať pre druhého. Ak chcete zistiť, čo pre vás funguje, spomeňte si na všetky časy, kedy ste skutočne dostali to, čo ste chceli prejaviť, a v akom stave mysle ste boli.


Nasledujúca metóda a teória popisuje moju osobnú aplikáciu princípov tvorby reality, ktoré môžu alebo nemusia byť totožné alebo podobné tomu, čo funguje pre vás. Majte na pamäti, že tieto nenahrádzajú priamu akciu, prípravu, zábavný boj alebo prevenciu. Existuje iba pomoc týmto veciam a zbavenie života zbytočného trenia.


Tu je metóda a teória, ktorú používam:


Po prvé, musíte byť plne vedomí, aby ste niečo prejavili, čo znamená pevne zasadiť svoju myseľ do tohto bodu v priestore a čase, uvedomiť si tu a teraz. Toto nasmeruje vašu vôľu a energiu do skutočnej súčasnej reality, v ktorej existujete, namiesto toho, aby ste ju nedbale rozptyľovali cez náhodné dimenzie a momenty, ako je to typické pre denné sny alebo stavy nepozornosti. Táto energia sa použije na spojenie súčasnej reality s tou, ktorú máte v úmysle prejaviť.


Pri zachovaní tejto bdelosti prítomného okamihu a miesta si predstavte, čo chcete prejaviť. To vytvára alternatívnu dimenziu, zostavu myšlienkových foriem, spôsob hľadania kandidátskych časových línií, ktoré zodpovedajú zamýšľanému prejavu. Automaticky sa vyberú najlepšie vyhovujúce časové osi slobodnej vôle každého, ktorého reality sú spojené s vašou.


Nakoniec musíte zlúčiť svoju vizualizovanú dimenziu alebo časovú os kandidáta so súčasnou realitou. To sa dosiahne tak, že ich identifikujete ako to isté, zamýšľate a veríte, že to, čo ste si vizualizovali, je súčasná realita. Používate pocit plného vedomia a uvedomenia si súčasnej reality na posilnenie vizualizovanej reality. Takto sa spájajú a vznikajú synchronicity na dokončenie ich zlúčenia.