• Prvý Divoch

Veda, vedec, vedecký. Kolaps, zámer etický?

Updated: May 30


Od Prvého Divocha


Upozornenie: Priprav sa na krátky blog od entity, ktorá je zvyknutá čítať 700-stranové knihy na dva-tri nádychy. Sorry not sorry. Myslím však, že sa poriadne nasmeješ, takže to stojí za to. :D

Často sme pochybnými autoritami kŕmení príkazmi, ktoré máme splniť, lebo veda. Čo však veda vlastne je? Súvisí nejako s pochybnými príkazmi politikov a politických lekárov? Môže byť opodstatnené nasledovať vedu v čase najväčšej informačnej vojny, akú planéta kedy zažila? Sú vedci vôbec na „našej“ strane?


Jeden áno, druhý nie. Tretí nevie, švrtý zje. Piaty skúma, štvrtý trestá, komu piaty pristane? Šiesty vedec nechty brúsi, siedmy vkladá Smrti zuby. Ďalší vedec ôsmym je, len keď výskum prežije. Deviaty von oknom letí, veď sponzor viac vedu ľúbil. Desiaty rád desí hlúpych. Jedenásty šedivie, dvanásty nič nepovie. Trinásty má takú smolu: Prizná sa, že zrútil školu? :D


Po prvé, skutočná veda ide s princípmi duchovného sveta ruka v ruke. Nie je príčinou rozdelenia a strachu, ale podnetom na jednotu a radosť. Postavenie tetky Vedy na miesto žalobcu a usadenie uja Náboženstva na lavicu obžalovaných je vlastne smiešne, hlúpe i trápne zároveň... ak dokážeme nazrieť poza tento umelo vybudovaný múr.


Vo vyspelých civilizáciách sú veda a náboženstvo nerozlučne spojené. Pochybujem, že pre to majú v slovníku dva rozdielne výrazy.


Súčasné, ale i staršie (viac či menej) cenzurované zistenia amerických, anglických aj ruských vedcov jasne potvrdzujú existenciu viacerých dimenzií. Zabudnime na 3 alebo 4! Už dávno existujú prístroje na meranie javov neviditeľného sveta; prístroje na ich ovplyvňovanie, ale aj vytváranie.


Patenty, ktoré „nečakane“ zmizli. Vedci, ktorí po vynájdení týchto patentov, v podstate na záchranu ľudstva, „nečakane“ rýchlo zomreli. Ak odložíme detskú naivitu, že nikto ľudstvu nič zlého nepraje, ľahko sa dostaneme k tomu, že niečo v našom (evidentne umelo riadenom) technologickom pokroku nesedí.


Ľudia sú pri jednom z pohľadov modernej vedy (a duchovného sveta) iba kódované svetlo, bytosti vnútri softvérovitého hardvéru, ktorý je vcelku prepracovaný. Sme snom Zdroja/Stvoriteľa. Keď sníva spiaci človek, tak sa maximálne pomočí. Keď však sníva Stvoriteľ... Jeho sny sú pre nás celý náš svet. Až príliš reálny a hmatateľný.


Čím bližšie k Stvoriteľovi sme, tým skôr sa naše sny zhmotňujú. Čím ďalej od neho sme, tým bezmocnejšie sú naše túžby. Tieto pokútne vyrezané schopnosti zo spiaceho/nevedomého človeka si v obsesívno-kompulzívnom duchu nahrádzame technológiami.


Miesto čítania myšlienok na diaľku sú primitívne civilizácie (rozumej ďaleko od Zdroja) odkázané na telefón. Miesto prirodzeného napájania sa na kolektívne vedomie (informačné pole okolo Zeme) tu máme umelý/nevedomý/mŕtvy internet.


Mark Zuckerberg to úplne zaklincoval, keď facebook rebrandol ako metaverse (v jednom z prekladov ako mŕtvy vesmír). Akú šancu má asi nevedomý/spiaci človek s väzením v jeho mysli na prebudenie, ak je ponorený v rámci tejto skreslenej reality do ešte skreslenejšej reality, do virtuálnej reality? Ide o pobyt v démonickej klietke vnútri menšej démonickej klietočky. Takmer geniálne.


Áno, všetky vyrobené nástroje sa dajú použiť aj zneužiť, niektoré sa korporáciám vďaka Bohu vymkli z rúk (trochu). No samotné „mobily“ a „internet“ sú len opičím výsmechom našich uzamknutých, zato rýdzo človečích schopností. A kto je najväčšou opicou pre Zdroj? Nuž, jednu Božiu opicu by sme tu mali... Pripomeňme si, že podnet na internet prišiel z tajných služieb, ako je CIA... a internet sa najskôr tichučko rozbiehal ako armádny projekt.


Spontánna vsuvka: Všimnime si, že ľudský hardvér, ktorý je súčasťou gigantického sna Zdroja/Boha, sa zväčša neprehrieva nad 41 stupňov. Človek sa chladí potením, počítač ventilátormi. Až taký strašný rozdiel to nie je – hardvér potrebuje skrátka chladenie, lebo mu jeho makovička nedopraje pokoj. :)


V momente, keď začneme brať veci príliš vážne, okamžite strácame kontakt s realitou. Prečo? Pretože aj naše životy sú súčasťou vesmírnej hry – naše duše si skúšajú, aký je to pocit, keď: dostanú facku, zlomia si ruku, skáču od radosti, uplatnia vášnivé či odmerané formy sexu, alebo keď sa za trest memorujú dielo Mor ho! od Sama Chalupku. Ktorá duša by toto posledné nechcela zažiť?


Pre naše dušičky ide o hru s mnohými levelmi, pre naše mysle je to nebo, očistec alebo peklo (voľba patrí nám). Nuž, a naše telo reaguje na krátkodobé i dlhodobé programy našej zdravej (či chorej) mysle tým, že ich „zrealizuje“.


Skúmanie javov neviditeľného sveta, výskum ľudského vedomia, výskum DNA, výskum liečivých (i smrtiacich) frekvencií je však presným opakom toho, o čo sa snažia isté korporácie – vybudovanie človeka bez duše, miesenie Adama až po uši zaboreného vo vlastnej hline. Prečo? Nuž, tak je možné človeka dokonale zviazať zákonmi duchovného sveta, v ktoré tak usilovne neverí.


Odjakživa jestvuje úprimná i menej úprimná snaha vedcov o vynájdenie jednej univerzálnej rovnice, ktorá by všetko prepojila, o čo sa snažil aj Albert Einstein. No vezmime do úvahy, že už pred desaťročiami jeden chlapík poukázal na to, že tak ako priestor má 3 dimenzie, 3 dimenzie má aj čas. Nachádzame sa teda prinajmenšom v 6 dimenziách súčasne.


Einstein nad podobnými teóriami len mávol rukou a držal sa verne svojho času ako veličiny s 1 dimenziou. Nebolo to však obmedzenie jeho mysle, ktoré mu zabránilo vidieť čosi viac?


Prirodzene, jeho práca aj tak umožila ľuďom obrovský skok vpred... ale čo keby upratal vedu do duchovného sveta už on?


Revolučný predpoklad 6 dimenzií perfektne zapadá do súčasnej vedy. Prepája svet okom viditeľných zákonov so šialeným svetom kvantovej fyziky. Z tohto zistenia potom pramení zopár pokútnych odhalení...


Ak má čas 3 dimenzie, cestovanie časom nie je len možné, ale notoricky známe a samozrejmé (pre vyspelé civilizácie). Ak máš dopravný prostriedok s vlastnou gravitáciou (gravitácia Zeme naň nemá vplyv), automaticky máš aj stroj času – tvoj smer určuje, kam sa chceš presunúť v čase (lebo aj čas má 3 dimenzie). Áno, až také jednoduché to je. :P Teraz si predstav, že sa „zakázané“ patenty uvoľnia a každý človek bude (teoreticky) o 10 rokov vlastniť svoj lietajúci tanierik. Predstav si, ako 7 miliárd ľudí cestuje v priestore aj čase.


Úbohá Planéta by z toho totálne nevedecky vybuchla.


Teoreticky nemôžeš dať vyspelé technológie človeku s kyjakom v ruke, pretože ten je schopný svojou blbosťou vytvoriť čiernu dieru a zlikvidovať polovicu vesmíru za jediné poobedie. Úplné schovávanie patentov na voľnú energiu a antigravitáciu však celé ľudstvo zasekáva v deštruktívnych slučkách.


Zdá sa, že žijeme v dobe, v ktorej sú ľudia tak dlho bez kyjakov, že nehrozí, aby omylom zlikvidovali najnovším kyjakom túto dobu. Dávam ľudstvu slušnú šancu, aby sa v najbližších rokoch pripojilo k vyspelým civilizáciám, ktoré zatiaľ z nudy oblietavajú našu Zem a robia si selfíčka pri vesmírnom odpade. (Možno.) :D


Och, no konečne!


Odhalením tejto komplexnej/funkčnej vedy skutočne zaniká rozdiel medzi duchovnom a vedou. Od istej úrovne dokážeš Stvoriteľa cítiť tak intenzívne, že ti nepomôže ani páska cez oči.


Spontánna vsuvka č. 2: Vedel si, že lepiaca páska je univerzálnou pomôckou v celom vesmíre? Bytosti ňou ochotne lepia svoje prístroje, keď sa začnú rozpadávať...


Nuž, je to lepšie ako zostať stáť medzi dvoma galaxiami s pokrčenými plecami, no nie? :D


Od istej úrovne vedomia je všetko viditeľne prepojené. Dualita zaniká a miesto nej prichádza radikálna zmena paradigmy smerom k Jednote. V tejto jednote nám všetkým príde klamať, podvádzať a mlátiť niekoho úplne šialené – pretože tým rovnako ubližujeme sebe ako jemu. Keď poznáme duchovné zákony, tak to skrátka vieme. A nerobíme to, lebo nie sme samodeštruktívni a démonom slúžiaci otroci. Práve naopak.


Sme Zdrojom poverení veľ-veľ-veľ-veľ-veľ-veľ-veľvyslanci, zvedavci a ultimátni bojovníci s temnotou. Zatiaľ čo divoká sloboda je pre slepého otroka neznámou hrozbou, pre živého človeka je ako kyslík. Dômyselne zotročený človek nechce slobodu. Stačí, keď ho zotročia dômyselne. V takom prípade verí, že sloboda je otroctvo... a že otroctvo je sloboda, presne ako z románu Georgea Orwella 1984.

Rád sa vraciam k jednoduchosti, je to dobrá ochrana proti čistému blúzneniu. :D Čo pre mňa znamená slovo „autorita“? Autoritou je pre mňa bytosť, ktorej sa rozhodnem intuitívne dôverovať, neodpájam však pri tom sedliacky rozum. Pochybujem, ale počúvam. Aplikujem len tie rady či informácie, ktoré so mnou vnútorne rezonujú.


Ak autorita využíva manipuláciu, ak hovorí polopravdy, klamstvá, skúša nátlak, vydieranie, no predovšetkým ak vyvoláva v ľuďoch strach, spravidla ide o démonickú „autoritu“, ktorá s tou prirodzenou nemá nič spoločné.


Úprimne, nemám tento pojem ani trochu rád. Skôr by som operoval s pojmami majster a učeň, ako to niektorí poznáte z môjho divokého webu. :P Majster je bytosť, ktorá potrebuje svoje múdrosti komusi odovzdať. Učeň je bytosť, ktorá potrebuje tieto múdrosti prijať. Jeden od druhého sú vlastne závislí, čo vnímam ako dokonalý plán Zdroja/Boha/Vesmíru.


Nie je tu žiaden priestor pre vyvyšovanie sa jedného nad druhým. Nikto z nich nie je lepší ani horší len preto, že sú iní. Obaja sú pred Zdrojom rovnocenní. Ich rozdiel spočíva v tom, že sú radikálne odlišní. V tejto rôznorodosti je skrytá práve dokonalosť plánu Zdroja – aspoň tak to vnímam ja.


Všetci sme súčasťou Zdroja, ale zároveň sme prudko autentické bytosti. Ak sa pri vzďaľovaní od Zdroja/Stvoriteľa stávam stále väčším otrokom, je jasné, že približovaním sa k Zdroju/Stvoriteľovi sa stávam stále viac sám sebou, stále viac slobodným. Inak povedané: „Približovaním sa k Bohu sa stávam Bohom, pretože som súčasťou Boha.“


Syčiaci jazyk by priam mohol dodať, že: „V tesnej blízkosti Boha sme ako Boh.“ A už sme v paži. Stvorené nesiaha Stvoriteľovi ani po päty. Ak sa ono stvorené o to snaží, umiestni sa oveľa nižšie pod Stvoriteľove päty. Výsledok? Je to horšie ako na samom začiatku, keď stvorené plne akceptovalo, že je stvorené a nie je Stvoriteľ. Trochu komplikované, však?


Čím si k Zdroju bližšie, tým mocnejšími a zázračnejšími schopnosťami oplývaš... ale ak sa v tej chvíli zlomí tvoja pokora a ty si začneš namýšľať, že si Boh alebo viac ako Boh, tak si opäť v Luciferovej paži.


Zrejme je veľmi ťažké byť 2. najmocnejší v poradí. Poznáme to z olympijských hier, keď sa víťaz pokútne teší zo zlatej medaily; druhý nadáva, že neskončil prvý a tretí sa teší, že nedostal medailu z dreva, ale z bronzu.


„Chudák“ druhoradý archanjel č. 1 dostal z majestátu Pána Boha depku. Skočil z Jednoty do duality a s pokrčeným nosom si začal šúchať svoju striebornú medailu. V tom momente už bol menej archanjel a viac démon. Vojna v Jednote neexistuje, ale v dualite? V nej budú vojny a vojny a vojny...


Trik je v tom, že bytosti, ktoré sú extrémne ďaleko od Zdroja, vnímajú približovanie sa k Nemu ako cestu k otroctvu. Sú dômyselne zotročené temnotou.


Tento čudný jav už dávno vypozorovali vo väzniciach po celom svete. Ak strávi väzeň vo väzení pridlho, zvykne si naň do takej miery, že hneď po prepustení na slobodu podnikne kroky, aby sa do väzenia vrátil čo najskôr. Prečo?


Nuž, tam je doma. Tam to pozná. Tam sa ho boja. Tam si vybudoval významné postavenie medzi spouväzňami. Tam vie, čo ho čaká. Tam vie, čo má robiť, aby dostal to, čo chce.


Nech pre divochov nie je otroctvom sloboda a slobodou otroctvo! Čím bližšie sú k Zdroju, tým viac môžu byť sami sebou. No pozor na pyšné háčiky v tvare dvojitého písmena S.


Psst. :P


Moje nervy, presne o tom hovorím.


Ak sa ako človek pravidelne rozčuľuješ, skús brať sám seba menej vážne. Aby si si zvládol vážiť sám seba, mal by si sa vážiť už ráno – vtedy to váženie ide ľahšie.


Som hlboko presvedčený, že teória mŕtveho vesmíru s 1 obývanou planétou na opačnom konci galaxie je iba propagandou tvrdého materializmu. Spôsob, ako v nás podporiť nekalú predstavu o Stvoriteľovi, ktorý len náhodne leží a plytvá snami (energiou a hmotou) na každom kroku.


Čo ak je pravda úplne inde? Čo ak je náš Vesmír skutočne živý, prekypujúci životom? Čo ak prekypuje vnútri našej živej Zeme, ako aj na jej povrchu... a tiež vnútri alebo na povrchu planét našej slnečnej sústavy? Tak to vnímam ja. Chápem, že ide o divokú predstavu... ale ako divoch sa v tomto veľmi nezapriem.


Snáď iba na Slnku nikto nebehá s holým zadkom, aby sa mu nespálil. :D


Zostávajme pri sile!


PS: Ak si sa dočítal až sem, som tvoj navždy oddaný fanúšik. Aby som sa dozvedel, komu fandím, odporúčam ti poslať mail na adresu akademiadivochov@gmail.com.

V ponuke nájdeš:

  • jeden krátky ebook na stiahnutie zdarma Ako sa čo najskôr dostaneš z ťažkej chrípky;

  • jeden 116-stranový ebook TELO ako nástroj na oživenie DUŠE;

  • osobné tréningy v nitrianskom a bratislavskom kraji pre deti, tínedžerov aj dospelých;

  • online poradenstvo, prípadne online tréningy podľa dohody;

  • blogy o pohybe, strave, životnom štýle a divošskej filozofii;

  • videoblogy a tréningové videá zdarma;

  • recenzie na základnú literatúru, z ktorej vychádzam;

  • členstvo AD v záložke TVOJ KMEŇ s možnosťou rastu na vyššie úrovne;

  • ponuky na vzájomnú spoluprácu.


To, že v ponuke nájdeš ponuky, je hádam jasné. :P

 

Ak chceš, prihlás sa na odber AD na youtube: https://www.youtube.com/channel/UCr6FL3v6ajA1RHDhxRn3YlA


Ak chceš, sleduj ma na VK alebo Telegrame:

https://vk.com/id668253820

https://t.me/AkademiaDivochovSk


Ak chceš, stiahni si môj prvý EBOOK o komplexnom zdraví zdarma:

https://mailchi.mp/68ac5c7ae28e/untitled-page

97 views0 comments

Recent Posts

See All