• Prvý Divoch

Veda, vedec, vedecký. Kolaps, zámer etický?

Updated: May 30


Od Prvého Divocha


Upozornenie: Priprav sa na krátky blog od entity, ktorá je zvyknutá čítať 700-stranové knihy na dva-tri nádychy. Sorry not sorry. Myslím však, že sa poriadne nasmeješ, takže to stojí za to. :D

Často sme pochybnými autoritami kŕmení príkazmi, ktoré máme splniť, lebo veda. Čo však veda vlastne je? Súvisí nejako s pochybnými príkazmi politikov a politických lekárov? Môže byť opodstatnené nasledovať vedu v čase najväčšej informačnej vojny, akú planéta kedy zažila? Sú vedci vôbec na „našej“ strane?


Jeden áno, druhý nie. Tretí nevie, švrtý zje. Piaty skúma, štvrtý trestá, komu piaty pristane? Šiesty vedec nechty brúsi, siedmy vkladá Smrti zuby. Ďalší vedec ôsmym je, len keď výskum prežije. Deviaty von oknom letí, veď sponzor viac vedu ľúbil. Desiaty rád desí hlúpych. Jedenásty šedivie, dvanásty nič nepovie. Trinásty má takú smolu: Prizná sa, že zrútil školu? :D


Po prvé, skutočná veda ide s princípmi duchovného sveta ruka v ruke. Nie je príčinou rozdelenia a strachu, ale podnetom na jednotu a radosť. Postavenie tetky Vedy na miesto žalobcu a usadenie uja Náboženstva na lavicu obžalovaných je vlastne smiešne, hlúpe i trápne zároveň... ak dokážeme nazrieť poza tento umelo vybudovaný múr.


Vo vyspelých civilizáciách sú veda a náboženstvo nerozlučne spojené. Pochybujem, že pre to majú v slovníku dva rozdielne výrazy.


Súčasné, ale i staršie (viac či menej) cenzurované zistenia amerických, anglických aj ruských vedcov jasne potvrdzujú existenciu viacerých dimenzií. Zabudnime na 3 alebo 4! Už dávno existujú prístroje na meranie javov neviditeľného sveta; prístroje na ich ovplyvňovanie, ale aj vytváranie.


Patenty, ktoré „nečakane“ zmizli. Vedci, ktorí po vynájdení týchto patentov, v podstate na záchranu ľudstva, „nečakane“ rýchlo zomreli. Ak odložíme detskú naivitu, že nikto ľudstvu nič zlého nepraje, ľahko sa dostaneme k tomu, že niečo v našom (evidentne umelo riadenom) technologickom pokroku nesedí.


Ľudia sú pri jednom z pohľadov modernej vedy (a duchovného sveta) iba kódované svetlo, bytosti vnútri softvérovitého hardvéru, ktorý je vcelku prepracovaný. Sme snom Zdroja/Stvoriteľa. Keď sníva spiaci človek, tak sa maximálne pomočí. Keď však sníva Stvoriteľ... Jeho sny sú pre nás celý náš svet. Až príliš reálny a hmatateľný.