• vezuel

Vnímanie a kúzelníci


Samotné vnímanie je atribútom vedomia a mysle, je produktom vedomia využívajúceho zariadenia a štruktúry mysle. Vnímanie samotného prejavu našimi zmyslami je efektom skalárnych vlnových konštruktov.


Každý organizmus má inú konfiguráciu energetických prijímačov.


Ak sú frekvenčné pásma blokované vytvárajú medzery vnímania a vzniká holografický obraz „priestoru medzi objektmi“ a stáva vnímateľným pre organizmus.


Prostredníctvom manipulácie s impulznými kódmi, ktoré sú vlastné ľudskej biológii, môžu byť vytvorené doslovné „obrazy reality“, ktoré môže nič netušiaci človek vnímať. Toto sa nazýva percepčné rušenie alebo ilúzia vedomia vytvorená druhou stranou.

Vnímanie je nesprávne, ak nie je v súlade s pravdou alebo skutočnosťou a je nesprávne.


Ale ak nemáte objektívny zdroj pravdy ako referenčný bod, potom by každé vnímanie je do istej miery nesprávne, pretože myseľ smrteľníkov a ich obmedzené zmysly nedokážu vnímať pravdu o všetkom.


Ak však veríte, že pravda je subjektívna, potom predpokladám, že neexistuje nič také ako falošné vnímanie, pretože všetko, čo vnímate, sa pre vás stáva skutočným alebo pravdivým, aj keď tomu tak nie je pre iných.

Falošné vnímanie


Nič, čo skutočne vnímate, vidíte alebo si uvedomujete, nie je falošné, ale každá perspektíva, ktorú nevidíte alebo si nie si vedomí, nemusí byť falošná alebo neexistujúca.


Falošné vnímanie je všeobecný pojem pri ktorom dochádza k nesprávnemu vnímaniu podnetu. Toto nesprávne vnímanie môže byť spôsobené vlastnosťami stimulu a jeho okolitého kontextu, ktoré zvyšujú pravdepodobnosť, že bude nesprávne vnímaný - ako som napísala na začiatku ILÚZIA.


Ale bez objektívneho pohľadu na viac variant "pravdy" je ťažké určiť, či to, čo vnímate, je nesprávne alebo nie, pretože aj keď väčšina z nich nemá rovnaké vnímanie, nemusí to nevyhnutne znamenať, že vaše vnímanie je nesprávne, pretože masy ľudí môžu ľahko vnímať falošne, v skutočnosti sa kúzelníci priživujú na nesprávnom vnímaní publika, ktoré je ohromené pretože ich zmysly si neuvedomujú, aký zážitok sa pred nimi v skutočnosti odohráva.


Takže čo povedať nakoniec ? Dávajte si pozor na kúzelníkov a iluzionistov.